Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

I OSK 776/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

wystawiona przez firmę 'G.' z Sosnowca jako sprzedawcę słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma 'D.' z miejscowości D. w [...], która z kolei figuruje...
firmie 'R.' gotowe przetwory warzywne w słojach (umowa nr 7/2003 z dnia 1 czerwca 2003 r.), wcześniej eksportując te słoje (puste) do [...] do firmy 'D.' (faktura...

VI SA/Wa 1024/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma '[...]' z miejscowości [...] w Bułgarii, która z kolei figuruje w liści przewozowym CMR jako odbiorca...
.) wcześniej eksportując te słoje (puste) do Bułgarii do firmy '[...]' ( vide faktura sprzedaży nr [...] wymieniona w liście przewozowym)., Dodatkowo trzeba zauważyć...

VI SA/Wa 1437/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

krajowej nr [...] w dniu [...] września 2004r. o godz.17.00. Jego kierowca J. W. przewoził dwa puste opakowania 1000 l po oleju z oddziału firmy 'P.' Sp. z o.o. w K...
przez organ I instancji, z którego wywiódł, że z podpisanego przez kierowcę bez zastrzeżeń protokołu wynika, że skarżący dokonywał przewozu rzeczy: oleju oraz pustych opakowań...

VI SA/Wa 1648/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-05

kontroli ustalono, że pojazdem przewożony jest ładunek 150 sztuk pustych pojemników z tworzywa sztucznego po koncentracie do dializy ze Stacji Dializ [...] przy Szpitalu...
, że wraca z panem Waldemarem (którego nazwiska nie zna) ze S. oraz, że po drodze zabrali ze Stacji Dializ puste kanistry, które wiozą do N., Pismem z dnia [...] lutego...

VI SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

faktury stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) skarżącego przedsiębiorcy., W toku kontroli kierowca [...] oświadczył, a następnie zeznał...
drogowej faktury - stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) należące do skarżącego przedsiębiorcy. Nie ulega również wątpliwości, że kierujący...

II SA/Rz 845/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

[...], niemniej był to przejazd pojazdem pustym, bez naczepy, wykonywany w celu jego naprawy, o czym świadczyć ma przedstawiona w toku postępowania faktura VAT. Fakt niepobrania...
się 'pojazdem pustym' do mechanika nie oznacza jednocześnie, że mamy do czynienia z wyłączeniem rozporządzenia 561/2006. Według art. 3 lit. g przepisy rozporządzenia 561/2006...

II GSK 1241/21 - Wyrok NSA z 2023-12-14

konstrukcję i wyposażenie, do przewozu więcej niż dziewięciu osób, włączając kierowcę, i które są do tego celu przeznaczone, oraz do ruchu tych pojazdów pustych w związku...
, kopii faktury za usługę transportową wykonywanej kontrolowanym samochodem, wystawionej przez Bolt B.V. w imieniu Skarżącej., Z powołanego materiału dowodowego organy...

VI SA/Wa 725/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

jechał pustym autobusem, przystosowanym do nauki jazdy kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D w związku z czym nie wykonywał przewozu drogowego i nie można nałożyć karę...
[...] października 2009 r. organ I instancji zwrócił się do przedsiębiorstwa C. sp. z o. o. z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących realizacji zamówienia oraz faktur...

VI SA/Wa 3716/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

I instancji nie przeprowadził postępowania celem ustalenia, czy pojazd był w momencie rozpoczęcia załadunku pusty, czy zawierał niewielką ilość towaru, czym naruszył obowiązek...
, iż przedmiotem przewozu były meble zapakowane w paczkach, co stanowiło o podzielności ładunku. Powyższe potwierdzają okazane dokumenty w postaci faktury nr [...], dowodu...

II GSK 604/19 - Wyrok NSA z 2021-02-24

podczas kontroli. Przesłuchany w charakterze świadka kierowca M. B. przedstawił przebieg czynności załadunku towaru. Z treści zeznań wynika, że kierowca zostawiał puste...
listów przewozowych, WZ, uzyskania kopii faktury celem ustalenia kto zlecił przewóz. Tych dokumentów nie pozyskano. Poza tym umowa między spółką A. a C. nie nakłada...
1   Następne >   2