Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 380/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-13

powołał się na zastrzeżenia złożone w dniu [...] grudnia 2002 r. do ustaleń kontroli Nr [...], w których podniósł, że wystawiał 'puste faktury' bez towaru...
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w B. były wystarczające dowody wskazujące, że również dla innych firm wystawiał 'puste faktury' bez towaru i usług za okres 1997, 1998...

III SA/Wa 3026/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

inspektora kontroli skarbowej potwierdza fakt, iż towary udokumentowane rzekomo 'pustymi fakturami' wystawionymi przez J. S. prowadzącą działalność pod nazwą E. faktycznie...
Skarżącą Spółkę od ww. podmiotu zostały uznane za tzw. puste faktury w decyzji wymiarowej, której dotyczył złożony w niniejszej sprawie wniosek o wznowienie postępowania...

III SA/Wa 1124/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

, czy też w sprawie należało zastosować interpretację zgodną z linią orzeczniczą uznającą, iż w przypadku wystawienia tzw. 'pustych faktur' obowiązek podatkowy nie powstaje...
tzw. pustych faktur. Podniósł między innymi, iż formalnie zgłosił działalność gospodarczą i chciał ją prowadzić w dobrej wierze. Nie wystawiał faktur i ich nie podpisywał...

III SA/Wa 1889/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

decyzjach w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych Dyrektor UKS uznał kwoty z pustych faktur, które wpłynęły na rachunek bankowy prowadzony w związku...
współpracował w nielegalnym procederze wystawiania 'pustych faktur'. W jego ocenie środki, które otrzymywał a potem zwracał nie mogły być jego przychodami w rozumieniu...

III SA/Wa 2560/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-15

, że skarżący jest obowiązany do zapłaty podatku należnego wykazanego w fakturach, które nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego tzw. 'puste faktury'. Skarżący powoływał...
w tzw. 'pustych fakturach'. Opierając się na treści tej uchwały skarżący wywodził, że wskazana decyzja wymiarowa jest niezgodna z prawem oraz, że w wyniku jej wydania...

III SA/Wa 947/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

interpretację zgodną z linią orzeczniczą uznającą, iż w przypadku wystawienia tzw. 'pustych faktur' czy też inaczej mówiąc 'fikcyjnych faktur', obowiązek podatkowy nie powstaje...
wierze. Nie wystawiał faktur i ich nie podpisywał, był zastraszany, szantażowany i zmuszany przez osoby trzecie do firmowania działalności. Prokuratura Okręgowa w R. i S...

III SA/Wa 274/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-13

, trzeba mieć na względzie, że ma on na celu zapobieganie wyłudzaniu podatku naliczonego poprzez wystawianie tzw. 'pustych faktur' nie dokumentujących sprzedaży...
za grudzień 1999r. i wykazanego w fakturach: VAT Nr [...] z dnia [...].12.1999r., VAT Nr [...] z dnia [...].12.1999r., VAT Nr [...] z dnia[...].12.1999r., VAT...