Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Gd 1031/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-07

wykorzystywał mechanizm obniżania podatku należnego o podatek naliczony, uczestnicząc w łańcuchu fikcyjnych dostaw, wystawiał 'puste faktury', zatem trudno mówić o dobrej...
., Stanowisko organu w zakresie wystawiania 'pustych faktur' przez 'A' R. K. potwierdza prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2012 r...

I FSK 1070/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

wystawiania, przez skarżącego 'pustych faktur' potwierdza prawomocny wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 18/11, którym oddalona została skarga...
świadomie wykorzystywał mechanizm obniżania podatku należnego o podatek naliczony, uczestnicząc w łańcuchu fikcyjnych dostaw i wystawiał 'puste faktury'. Z ustaleń organu...

III SAB/Gl 16/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury, jedynie w celu potwierdzenia transakcji. Nie zgodził się z zarzutem...
ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur'. W sytuacji deklarowanych przez podatnika bardzo wysokich kwot...

III SAB/Gl 17/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

granulatu złota, blachy miał miejsce w rzeczywistości, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury...
transakcji, których rzetelność budzi wątpliwości organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur...

II FSK 135/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

skarbowej stwierdził, iż spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki udokumentowane pustymi fakturami- wystawcy tych faktur nie wykonali czynności...
puste faktury. Nie pojawiła się zatem żadna nowa okoliczność, nieznana organowi., 5. W skardze na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 18 czerwca 2014 r...

I GSK 1139/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

skarżącego doprowadziłoby do sytuacji, w której prowadzenie przestępczego procederu polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie...
[...] legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych nie oznacza...

I GSK 1138/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

Przyjęcie koncepcji skarżącego doprowadziłoby do sytuacji, w której prowadzenie przestępczego procederu polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami...
pod firmą skarżącego legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń...

III SA/Łd 309/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-16

polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku...
się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych nie oznacza, że dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności...

III SA/Łd 310/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-16

na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z powołaniem...
się na fałszywe dowody. To, że ojciec skarżącego pod firmą 'A.' A. W. legalizował obrót paliwem niewiadomego pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami...

I SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

uniemożliwiono odliczenie podatku naliczonego uznając, że były to tzw. 'puste' faktury., Po ustaleniu, że decyzja wymiarowa Dyrektora UKS w Opolu z dnia 24 stycznia 2013 r...
odliczenia VAT odbiorców faktur, które zostały uznane przez Dyrektora za 'puste' (czyli za niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych)., Kwestionując nieprzyznanie...
1   Następne >   +2   4