Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Gd 1152/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

części uzasadnienia Sąd pierwszej instancji zgodził się ze skarżącą spółką, że w treści wniosku nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur...
znamiona 'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4-5 uzasadnienia - skargi)., Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w realiach...

I FSK 704/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur przez współpracujących z nią agentów, a co organ interpretacyjny wyeksponował w zaskarżonej...
'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4 - 5 uzasadnienia skargi)., W realiach rozpoznawanej sprawy ocenie, w granicach...

I SA/Rz 1130/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-24

z [...] lipca 2014 r. ([...])., Jak podkreśliła dalej spółka, zgodnie z dominującą linią interpretacyjną i orzeczniczą, jako puste faktury kwalifikuje się faktury...
zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury, należy uznać, że faktura ta staje się 'fakturą pustą' ze skutkami, o jakich mowa w art...

I SA/Gd 914/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-05

rozliczeń podatkowych. Paragon z NIP stanowi sposób walki z tzw. pustymi fakturami. Księgi rachunkowe muszą być uznane za rzetelne, jeżeli zachowane zostały wymogi prawne (por...
. P. Karbownik, Paragon NIP nowym sposobem na walkę z tzw. pustymi fakturami - 'Doradca Podatkowy' 2019/11/25-28). W sytuacji, gdy paragon jest wystawiany poza systemem...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT odnosi się do 'pustych faktur', tj. faktur, które nie dokumentują rzeczywistej...
materialnego poprzez:, a. przyjęcie, że faktura VAT wystawiona w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą dokonania dostawy jest fakturą pustą, o której mowa w art...

I SA/Po 410/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-28

, jeśli spełnione zostaną materialne przesłanki określone w art. 86 u.p.t.u. W szczególności faktury wystawionej zbyt wcześnie nie można uznać za fakturę 'pustą', gdyż intencją...
. 1 u.p.t.u.) w terminie wynikającym z art. 103 ust. 1 u.p.t.u.. Jednocześnie taka faktura jest fakturą 'pustą' i w świetle art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy nie daje prawa...

I SA/Ke 525/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania...

I SA/Ke 524/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych...
) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi...

I SA/Ke 523/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-30

2/12. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie mamy bowiem do czynienia z fakturami wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem...
związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi dopiero posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty...

I SA/Ke 519/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy...
1   Następne >   +2   6