Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Sz 258/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-06

spowodowało, że spółka M. B. wprowadziła do obrotu prawnego tzw. 'puste faktury' (nie odzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego) w celu umożliwienia...
prawnego tzw. 'puste faktury'. Korekta ta została sporządzona za okres, w którym faktury (pierwotne) zostały wprowadzone do obrotu, a nie w dacie otrzymania korekty...

I FSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej 'Uptu'. Obowiązek ten wynikał z wprowadzenia przez skarżącą do obrotu tzw. 'pustych faktur', wystawionych na rzecz firmy...
. Organ odwoławczy podkreślił, że skarżąca i firma I. C. wzajemnie wystawiały sobie 'puste faktury', z których odliczały podatek naliczony. Zdaniem organu, w świetle...

III SA/Gl 2090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-05

grupie przestępczej mającej na celu wystawianie tzw. 'pustych' faktur VAT i nie zeznawali prawdy ze względu na obawę konsekwencji prawnych. Tymczasem prezes Spółki...
pustą fakturę na sprzedaż złomu to następnego miesiąca lub później jego firma 'E' wystawiała puste faktury VAT na taką samą ilość złomu. Autorem tego pomysłu według...

III SA/Wa 1266/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do obiegu gospodarczego w 2008 r. szereg tzw. pustych faktur, niedokumentujących wykonania opisanych w nich czynności, a w tym m.in. tzw. puste faktury, wystawione na rzecz...
skarżącej, opisanych w spornych fakturach, a wystawione pod tymi firmami faktury stanowią tzw. puste faktury. Wynika to z zeznań i wyjaśnień, złożonych w charakterze...

III SA/Gl 125/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

zeznań w Prokuraturze. Nadto organ podniósł, iż zeznania R. H. oraz K. G. wskazują, iż złom zalegalizowany w oparciu o puste faktury był przedmiotem transakcji pomiędzy...
dokonywanych bez faktur konieczne było nabycie 'pustych' faktur VAT, a jednym ze źródeł faktur VAT był R. H., a także M. G., nadto w handel złomem zaangażowane były firmy 'H...

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie...
dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm...

I SA/Łd 464/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę B. Z przesłuchań osób zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika...
fikcyjnych kosztów podatkowych. R. B., przesłuchany przez Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w C. zeznał, że spółka B była firmą służącą do wystawiania pustych faktur, tj...

III SA/Wa 459/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

, że '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów. Sam J. nie był po to stworzony...
. (...) Wiedziałem, że wystawiając 'puste' faktury w imieniu firmy J. będę potrzebował faktur zakupowych do tej firmy. Między innymi w tym kontekście pojawiała się osoba...

VIII SA/Wa 1096/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

bowiem udział w oszustwach podatkowych polegających na wystawianiu pustych faktur. Organ I instancji powołał się między innymi na decyzję z [...] lutego 2015 r. wydaną...
decyzji, że [...] Sp. z o. o. zarządzana przez K. C. wystawiała tzw. 'puste faktury' między innymi dla skarżącego. Naczelnik US powołał się także na dowody zebrane...

III SA/Wa 2069/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

naliczonego wynikające z tzw. pustych faktur zakupu, na których jako wystawcy tych faktur widnieją: P. P. L., B. P. B. W., D. D. D. W konsewkencji organ uznał, że Spółka zawyżyła...
. w charakterze świadka i włączył je do akt sprawy., W przedmiotowych protokołach przesłuchani P. B. i J. S. przedstawili działanie i mechanizm wystawiania “pustych faktur...
1   Następne >   +2   +5   +10   100