Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

działalność nielegalną, polegającą na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych faktur', co potwierdzają zeznania osób występujących w imieniu ww. spółki, tj. L.L....
- wiceprezesa zarządu, R.B. - prezesa zarządu oraz osób uczestniczących w procederze wystawiania 'pustych faktur' - M.H. i E.R., Z zeznań ww. osób, bezspornie wynika...

I SA/Lu 906/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-06

od towarów i usług. Wskazują na to zeznania R. B. - P. Zarządu m.in. [...] G. , M. H. , który zeznał, że kierował procederem wystawiania pustych faktur przez spółki: P. , P...
się wyłącznie do wystawiania pustych faktur. Wszystkie faktury wystawione przez ten podmiot nie dokumentują zatem faktycznych transakcji gospodarczych. Ustalenia powyższe...

III SA/Wa 731/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku...
, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R.B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania...

III SA/Wa 730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

-księgowymi spółki (miał również dostęp do rachunków bankowych Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur...
, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013...

III SA/Wa 732/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość...
, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R. B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania zajmowanych przez niego...

I SA/Lu 386/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-23

. założyła konto bankowe w [...] S.A., za pośrednictwem którego następowały przepływy środków finansowych, towarzyszące przyjmowaniu i wystawianiu przez nią pustych faktur...
tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jakie przedstawione zostało powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona. Nie sposób bowiem przyjąć, że podatnik...

VIII SA/Wa 45/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

dla skarżącego tzw. 'puste' faktury pozostawały w bezpośrednim związku z tzw. 'pustymi' fakturami wystawianymi przez skarżącego. Naczelnik US przyjął zatem, że skarżący...
w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Wystawianie i wprowadzanie do obrotu prawnego tzw. pustych faktur VAT zarówno przez skarżącego, jak i dla skarżącego, służyć miało...

III SA/Wa 488/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

: 'u.p.t.u.'). Według organu faktury te nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami'. Na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29...
., czy może od Pana X, nie ma również znaczenia czy Pan S. nabył na swoje potrzeby tak często podkreślane przez organ puste faktury a znaczenie ma wyłącznie fakt czy dokonał...

I SA/Lu 392/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-08-30

w rozliczeniach VAT nierzetelnych, pustych faktur. Organ powołał się na zeznania przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych...
, który szczegółowo opisał proceder handlu pustymi fakturami wyjaśniając przy tym, że płatności za te fikcyjne faktury dokonywał gotówką na rzecz R. J., bez żadnych...

III SA/Wa 1141/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

tzw. 'pustych faktur' nie mają wpływu na przedmiotową sprawę. P.D. przyznał się bowiem do wystawiania pustych faktur, aczkolwiek skarżący o tym fakcie dowiedział się dopiero...
wcześniej tej wiedzy., Zdaniem skarżącego nie ma on związku z procederem wystawiania tzw. 'pustych faktur'. Co więcej skarżący podniósł, że przeprowadził szereg czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100