Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

). Zaaprobowanie stanowiska organu oznaczałoby, że w istocie to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
faktur: opłaconych w ramach zamówienia 'Dostawa śródlądowych statków pasażersko-wycieczkowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie' w ramach zadania 'Zwiększenie...

III SA/Gl 142/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

p.p.s.a., a więc może być przedmiotem skargi, przepis art. 47 u.f.z.o. określający te czynności w sposób ogólny były faktycznie zbiorem pustym. Z pewnością...
, do których należą m.in. początkowo plany finansowe, a następnie faktury, miesięczne sprawozdania składane przez dyrektorów szkół. Zatem ustalając kwotę wydatków bieżących...