Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Rz 314/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-06

', która miała zawierać wyżej wymienione dokumenty., Pismem z tego samego dnia skierowanym na adres nadawcy skarżący wskazał, że przekazane materiały, to puste pliki...
gdy skarżący twierdzi, że pliki zawierały puste dokumenty i nie można w związku z tym mówić o wykonaniu wyroku., Z nadesłanych przez skarżącego dokumentów wynika...

II SAB/Ol 84/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-01

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste (zob. wyrok WSA w Lublinie z 23 października 2018 r...
, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie w celu ponownego...