Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 392/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

jako wystawcy faktur z naliczonym podatkiem VAT zaprzeczyły jakimkolwiek kontaktom handlowym z firmą Z. Z., W związku z ujawnieniem wystawienia tzw. 'pustych faktur', skarżący w dniu...
742/09) dotyczą odmiennych stanów faktycznych., Organ wyjaśnił, iż podatnik prawidłowo złożył korekty deklaracji wyeliminowując kwoty z pustych faktur z tych deklaracji...

I SA/Wr 1210/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

ten nabył granulat srebra od firmy G - K. M., które nie prowadziło działalności gospodarczej i wystawiało 'puste faktury'., Wiceprezes spółki A. S. wskazała ww. podmioty...
, zmierzające do realizacji pozorowania łańcucha dostaw pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proceder wystawiania 'pustych faktur', w którym uczestniczył. W łańcuchu dostaw...

I SA/Wr 1070/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-01

podmiot, celem wydłużenia łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania w ten sposób pochodzenia towaru oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z dokonaniem...
. Wszystkie podmioty zaangażowane w proceder obrotu 'pustymi fakturami' uczestniczyły w transakcjach, których celem nie było przeniesienie prawa do rozporządzania towarami...

I SA/Wr 989/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

pustych faktur mających potwierdzić dokonanie zakupu paliwa. Zeznał, że w początkowej fazie współpracy tj. w 2003 r. substancje sprzedawane następnie skarżącej nabywał...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewiadomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Wr 990/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

działalność gospodarczą., W oparciu o te dowody ustalono, że latach 2006 i 2007 r. współpraca pomiędzy firmą skarżącej a firmą G. K. ograniczała się do wystawiania 'pustych faktur...
, że W. S. działający w imieniu swojej żony był świadomym uczestnikiem procederu wystawiania pustych faktur legalizujących obrót paliwem niewidomego pochodzenia. Tym samym...

I SA/Wr 192/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-09

nakierowane były jedynie na 'fakturowe przepuszczenie' towaru przez kolejny podmiot, celem wydłużenia łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania...
podmioty zaangażowane były w proceder obrotu 'pustymi fakturami' i uczestniczyły w transakcjach, których celem nie było przeniesienie prawa do rozporządzania towarami...

I SA/Wr 817/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-22

łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania w ten sposób pochodzenia towaru oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z dokonaniem (na końcowym etapie obrotu...
, a w konsekwencji nie mogli tego granulatu sprzedać skarżącej. Wszystkie podmioty zaangażowane były w proceder obrotu 'pustymi fakturami' i uczestniczyły w transakcjach...

I SA/Wr 1098/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

zagadnienia tzw. pustych faktur niezbędnym jest jednoznaczna ocena jaki stan faktyczny ma miejsce - czy jest to pusta faktura sensu stricto, a więc dokument, któremu...
wobec R. K. za okres od I 2012 do marca 2013 r. w której stwierdzono wystawianie pustych faktur i nakazano zapłatę podatku w trybie m.in. 108 ust. 1 p.t.u., z dowodów...

I SA/Wr 255/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

faktury dokumentują czynności, które nie zostały dokonane (tzw. 'puste faktury'), zatem podatek naliczony w nich zawarty nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego...
procederze wprowadzania odbarwionego oleju opałowego oraz 'pustych' faktur do obrotu gospodarczego. W ramach prowadzonego postępowania karnego względem osób bezpośrednio...

I SA/Wr 42/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-20

- wystawione dla ww. A - faktury były 'pustymi fakturami', potwierdzającymi transakcje, które faktycznie nie miały miejsca i że proceder ten rozpoczął na prośbę...
w O., oświadczając, że 'inicjatywa wystawiania pustych faktur wyszła od Panów S.'. Poinformował, że zeznania G. K. potwierdził S. C., zeznając w Prokuraturze Okręgowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   88