Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Wa 2554/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

2017 r. brak jest faktur ujętych w ewidencjach zakupu, które wystawione zostały przez U. oraz T. sp. z o.o., Wystawiane przez Stronę puste faktury nie skutkowały...
powstaniem należności, które mogła egzekwować od R.R. Identycznie w przypadku pustych faktur wystawionych przez R.R. i T. sp. z o.o. - nie istniało zobowiązanie, które Strona...

III SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

działalność nielegalną, polegającą na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych faktur', co potwierdzają zeznania osób występujących w imieniu ww. spółki, tj. L.L....
- wiceprezesa zarządu, R.B. - prezesa zarządu oraz osób uczestniczących w procederze wystawiania 'pustych faktur' - M.H. i E.R., Z zeznań ww. osób, bezspornie wynika...

III SA/Wa 498/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

, nie sposób uznać, że Skarżący działał w obrocie gospodarczym w tzw. 'dobrej wierze'. Dokonywał bowiem nabyć na podstawie 'pustych' faktur, które nie dokumentowały...
wprowadzania do obrotu pustych faktur., Organ odwoławczy przytoczył treść zeznań J. K. złożonych podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przeprowadzonego 29 lipca...

III SA/Wa 1266/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do obiegu gospodarczego w 2008 r. szereg tzw. pustych faktur, niedokumentujących wykonania opisanych w nich czynności, a w tym m.in. tzw. puste faktury, wystawione na rzecz...
skarżącej, opisanych w spornych fakturach, a wystawione pod tymi firmami faktury stanowią tzw. puste faktury. Wynika to z zeznań i wyjaśnień, złożonych w charakterze...

III SA/Wa 459/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

, że '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów. Sam J. nie był po to stworzony...
. (...) Wiedziałem, że wystawiając 'puste' faktury w imieniu firmy J. będę potrzebował faktur zakupowych do tej firmy. Między innymi w tym kontekście pojawiała się osoba...

III SA/Wa 731/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku...
, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R.B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania...

III SA/Wa 730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

-księgowymi spółki (miał również dostęp do rachunków bankowych Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur...
, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013...

III SA/Wa 732/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość...
, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R. B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania zajmowanych przez niego...

VIII SA/Wa 1096/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

bowiem udział w oszustwach podatkowych polegających na wystawianiu pustych faktur. Organ I instancji powołał się między innymi na decyzję z [...] lutego 2015 r. wydaną...
decyzji, że [...] Sp. z o. o. zarządzana przez K. C. wystawiała tzw. 'puste faktury' między innymi dla skarżącego. Naczelnik US powołał się także na dowody zebrane...

III SA/Wa 2069/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

naliczonego wynikające z tzw. pustych faktur zakupu, na których jako wystawcy tych faktur widnieją: P. P. L., B. P. B. W., D. D. D. W konsewkencji organ uznał, że Spółka zawyżyła...
. w charakterze świadka i włączył je do akt sprawy., W przedmiotowych protokołach przesłuchani P. B. i J. S. przedstawili działanie i mechanizm wystawiania “pustych faktur...
1   Następne >   +2   +5   +10   100