Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 258/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-06

spowodowało, że spółka M. B. wprowadziła do obrotu prawnego tzw. 'puste faktury' (nie odzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego) w celu umożliwienia...
prawnego tzw. 'puste faktury'. Korekta ta została sporządzona za okres, w którym faktury (pierwotne) zostały wprowadzone do obrotu, a nie w dacie otrzymania korekty...

I SA/Sz 112/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-19

były tzw. 'pustymi fakturami', które miały na celu umożliwienie spółce cywilnej odliczenie wykazanego w nich podatku naliczonego., Takie stanowisko uzasadniają m.in.:, - spójne...
. puste faktury, za którymi nie było żadnych dostaw paliwa,, - zeznania jego kuzyna J. A., który przyznał, że jedynie firmował stanowisko prezesa spółki B. , natomiast...

I SA/Sz 443/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-17

wystawione dla Spółki 'F', były 'pustymi' fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistej sprzedaży. Za wystawienie 'pustych' faktur podatniczka otrzymywała od Spółki 'F...
wykazanego w 'pustych' fakturach na podstawie art. 108 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w wydanych decyzjach...

I SA/Sz 341/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-03

gospodarczych, a jedynie były tzw. 'pustymi fakturami', na podstawie których Podatnik w sposób nieuprawniony dokonał obniżenia podatku należnego za badane okresy, czym naruszył...
napędowego, stanowiły tzw. 'puste faktury', ponieważ nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a mianowicie odbiorca wskazany w tychże fakturach nie otrzymał...

I SA/Sz 200/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-10

z wystawieniem tzw. 'pustych' faktur, zeznania [...], przesłuchanego w charakterze świadka, w toku których m.in. powtórzył swoje wcześniejsze wyjaśnienia odnośnie...
. Nie wykonał więc umowy [...], a wystawione przez niego faktury z tytułu realizacji tej umowy są tzw. 'pustymi fakturami', które nie dokumentują faktycznych zdarzeń...

I SA/Sz 666/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-03

, a wyłącznie sporządzoną fakturę VAT, która miała potwierdzać nabycie przez niego oleju napędowego. W tej sytuacji były to tzw. 'puste faktury'. Faktury VAT ujawnione w toku...
w firmie i pomimo podpisywania dokumentów nie miał wiedzy o jej nielegalnej działalności. Powyższe potwierdził J. A.. Spółka wystawiała zarówno 'puste' faktury na sprzedaż...

I SA/Sz 1292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

źródła pochodzenia oleju napędowego oraz zeznał, że dokonywał tylko sprzedaży tzw. 'pustych faktur'. Ponadto, od dnia 13.11.2009 r. utracił koncesję na obrót paliwami...
obrotu paliwem, a jedynie sprzedawał 'puste faktury', niedokumentujące rzeczywistych transakcji., Nadto, jako świadek zeznał m.in., że w okresie od stycznia 2008 r...

I SA/Sz 1293/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

, udokumentowanego źródła pochodzenia oleju napędowego oraz zeznał, że dokonywał tylko sprzedaży tzw. 'pustych faktur'. Ponadto, od dnia, 13.11.2009 r. utracił koncesję na obrót...
, a jedynie sprzedawał 'puste faktury', niedokumentujące rzeczywistych transakcji., Nadto, jako świadek zeznał m.in., że w okresie od stycznia 2008 r. do września 2011 r.:, - firmę...

I SA/Sz 551/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-08

wystawiania na rzecz strony tzw. 'pustych faktur VAT'., Organ ustalił, że fakt instalacji wentylacji i klimatyzacji w B. w N. przez firmę K. potwierdzają również wystawione...
VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i stanowią tzw. 'puste faktury VAT'. Podstawą powyższych ustaleń były następujące dowody:, - zeznania strony...

I SA/Sz 994/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-08

przeprowadzonego w trakcie prowadzonego wobec niego postępowania kontrolnego zeznał, że sporządzał tzw. 'puste faktury VAT'. Było to jego źródłem utrzymania. Wyjaśnił...
okoliczności sporządzania pustych faktur VAT oraz dokumentów mających urzeczywistnić transakcje wynikające z tych faktur tj. ofert, zamówień, dowodów KW i poleceń przelewów...
1   Następne >   +2   +5   +10   49