Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 705/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-28

stalowych., M.S. wyjaśnił, że z tytułu wystawiania pustych faktur, między innymi dla skarżącego, otrzymywał od ich nabywców 50 % wartości podatku od towarów i usług. Odnośnie...
elementy stalowe. Opisał też szczegóły swojej współpracy z K.B. i P.C. , w ramach której odbywał się obrót pustymi fakturami., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Rz 60/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

o średnie ceny kształtujące się w handlu podobnym asortymentem. Zarzucono również organowi brak odniesienia się do faktu wystawienia pustych faktur w aspekcie poniesienia...
za wystawianie 'pustych faktur' w wysokości naliczonej procentowo ('11%') od wartości netto wynikającej z pustej faktury VAT., Potwierdzeniem powyższego miały...

I SA/Rz 224/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-23

było tzw. 'pustymi fakturami' , które zostały wystawione przez P.S., do czego świadek ten się przyznał. Stwierdził on ponadto, że z każdej tego typu faktury otrzymywał...
z nich podatek nie zostanie odprowadzony., Organy zwróciły uwagę także na fakt, że wszystkie wyżej wymienione faktury, uznane za 'puste', różniły się od pozostałych szatą graficzną...

I SA/Rz 193/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-27

i niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń (puste faktury). Rzekomi podwykonawcy nie pamiętali szczegółów dotyczących: zakresu usług oraz miejsca i czasu ich świadczenia...
R. S. i podatnik w pierwotnych zeznaniach potwierdzili, że niektóre faktury były 'puste'. R. S. zeznał, że faktury...

I SA/Rz 1230/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-23

, tj. do fałszowania faktur, jak i wprowadzania do obrotu, uzyskanych w opisany wyżej sposób tzw. pustych faktur., M. F., przesłuchiwany w postępowaniu karnym...
na okoliczność zawyżenia przez niego podatku naliczonego, w związku z uwzględnianiem w swoich rozliczeniach podatku od towarów i usług pustych faktur przyznał, że sytuacja...

I SA/Rz 840/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-16

.', ponieważ był to podmiot nieistniejący (fikcyjny), a faktury dokumentujące rzekome nabycie były tzw. 'pustymi fakturami'. Niemniej jednak, z uwagi na konsekwentne trwanie...
doprowadzić do ustalenia, czy dokonano sprzedaży palet, a nie ograniczyć się jedynie do uznania, że faktury są tzw. fakturami pustymi. Wniósł także o przesłuchanie...

I SA/Rz 845/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-16

.', ponieważ był to podmiot nieistniejący (fikcyjny), a faktury dokumentujące rzekome nabycie były tzw. 'pustymi fakturami'. Niemniej jednak, z uwagi na konsekwentne trwanie...
sprzedaży palet, a nie ograniczyć się jedynie do uznania, że faktury są tzw. fakturami pustymi. Wniósł także o przesłuchanie w charakterze świadków: P. P., D. G., osób...

I SA/Rz 67/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

pustej faktury. Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów z S. oraz przekazywaniu pustych faktur i wynagrodzenia za ich wystawianie był B. S. Puste faktury ewidencjonowano...
i pozostawały w sprzeczności z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Również jego kontrahenci A. i L. S. zgodnie przyznali, że wystawiali na rzecz W. D. puste faktury...

I SA/Rz 74/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

była od wartości pustej faktury. Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów z S. oraz przekazywaniu pustych faktur i wynagrodzenia za ich wystawianie był B. S. Puste faktury ewidencjonowano...
. potwierdzili, że dochodziło pomiędzy nimi do obrotu pustymi fakturami. Rozbieżności ich zeznań dotyczyły ilości tych transakcji. O ile W.D. wskazywał, że część transakcji...

I SA/Rz 62/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

, pobierali wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona była od wartości pustej faktury. Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów z S. oraz przekazywaniu pustych faktur...
i wynagrodzenia za ich wystawianie był B. S. Puste faktury ewidencjonowano w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   27