Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie...
dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm...

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

I SA/Po 596/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-12

- przedmiotem transakcji pomiędzy nimi były jedynie puste faktury, za które otrzymywał po [...] za każdy wystawiony litr paliwa. GK dodał, że Pan A brał z kolei...
nie dostarczał, zajmował się jedynie wypisywaniem dla wszystkich swoich kontrahentów 'pustych' faktur VAT., W dniu [...] przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji...

I SA/Po 43/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-22

organu I instancji przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska, czy wystawione przez B. B. faktury były fakturami 'pustymi...
podmiotu puste faktury były dostarczane przez F(3) sp. z o.o. oraz F(4) E. E. F(2) sp. z o.o. wystawiała zaś puste faktury dotyczące sprzedaży oleju napędowego do F(1) B...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...
z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi nie było obrotu...

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o....
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

I SA/Po 377/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji uznał zeznania składane przez W. K...
, że działalność firmy 'X.' polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Ponadto organ kontroli skarbowej, opierając...

I SA/Po 376/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

ta polegać miała jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji, opierając się na spisach...
za wystawienie pustych faktur było trwałym źródłem dochodu J. R.. Ponadto M. D. zeznała, że: '(...) do biura R. przychodził też W. P., właściciel firmy poligraficznej...

I SA/Po 581/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-07

' potwierdzały, że firma ta zajmowała się wytwarzaniem fałszywych faktur sprzedaży oleju napędowego, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych...
, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych produktów ropopochodnych. Faktury VAT wystawione w 2003 roku pomiędzy w/w podmiotem nie odzwierciedlały...

I SA/Po 40/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

, organ I instancji stwierdził, że faktury VAT wystawione w 2007 r. przez PHU A. K. na rzecz podatnika, nie dokumentują dostaw paliwa. Podatnik był jedynie odbiorcą 'pustych...
. 'puste faktury'. Fakt ten znalazł także potwierdzenie w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia [...] r., wydanej wobec A. K. i utrzymanej w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   95