Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie...
dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm...

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

I SA/Po 596/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-12

- przedmiotem transakcji pomiędzy nimi były jedynie puste faktury, za które otrzymywał po [...] za każdy wystawiony litr paliwa. GK dodał, że Pan A brał z kolei...
nie dostarczał, zajmował się jedynie wypisywaniem dla wszystkich swoich kontrahentów 'pustych' faktur VAT., W dniu [...] przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji...

I SA/Po 43/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-22

organu I instancji przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska, czy wystawione przez B. B. faktury były fakturami 'pustymi...
podmiotu puste faktury były dostarczane przez F(3) sp. z o.o. oraz F(4) E. E. F(2) sp. z o.o. wystawiała zaś puste faktury dotyczące sprzedaży oleju napędowego do F(1) B...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...
z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi nie było obrotu...

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o....
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

I SA/Po 377/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji uznał zeznania składane przez W. K...
, że działalność firmy 'X.' polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Ponadto organ kontroli skarbowej, opierając...

I SA/Po 376/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

ta polegać miała jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji, opierając się na spisach...
za wystawienie pustych faktur było trwałym źródłem dochodu J. R.. Ponadto M. D. zeznała, że: '(...) do biura R. przychodził też W. P., właściciel firmy poligraficznej...

I SA/Po 581/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-07

' potwierdzały, że firma ta zajmowała się wytwarzaniem fałszywych faktur sprzedaży oleju napędowego, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych...
, a także przyjmowaniem tzw. 'pustych' faktur na zakup oleju opałowego i innych produktów ropopochodnych. Faktury VAT wystawione w 2003 roku pomiędzy w/w podmiotem nie odzwierciedlały...

I SA/Po 463/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-09-26

. wskazał, że zna skarżącego i potwierdził, że przekazywał puste faktury do jego działalności. Nie pamiętał z czyjej inicjatywy doszło do sytuacji, że skarżący otrzymywał...
puste faktury wystawione przez R. M.. H. wskazał, że mogło dojść do sytuacji, że przekazywał puste faktury od R. M., ale nie pamięta szczegółów tego zdarzenia. Za taką...
1   Następne >   +2   +5   +10   100