Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 252/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami. Potwierdza to również jednoznacznie zachowanie spółki D...
. z o.o. 'pustych faktur', gdyż przedmiotowe faktury nie dokumentują czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym, dokonano pomniejszenia podatku należnego...

I SA/Op 148/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych...
., Według podatnika bezpodstawny jest również zarzut dostarczania pustych faktur, ponieważ świadek K. zeznał, że wystawianiem pustych faktur zajął się dopiero w 2005r...

I SA/Op 253/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

towaru po dużo niższych cenach. Zarówno D, jak i pozostałe podmioty, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami...
procederu polegającego na wystawianiu i posługiwaniu się 'pustymi fakturami' było to, że podmioty biorące udział w tym procederze mogły sztucznie zwiększyć obrót, który pozwalał...

I SA/Op 104/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

przez w/w osoby procederu dotyczącego handlu niepełnowartościowym paliwem silnikowym oraz wystawiania tzw. 'pustych' faktur., W oparciu o przekazane Urzędowi Kontroli Skarbowej...
, poza procederem wprowadzania do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie...

I SA/Op 282/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-11

wykazanego w trzech wystawionych w lipcu 2010 r. na rzecz spółki B i firm D oraz C 'pustych fakturach' sprzedaży, zgodnie z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. W rezultacie decyzją z dnia...
i tym samym są fakturami 'pustymi'., Odnośnie faktury nr [...] wystawionej dnia 28.07.2010 r. przez firmę D, tytułem 'naprawy dachu na budynku przy ul...

I SA/Op 147/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy, zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych...
dostarczania pustych faktur, ponieważ świadek K. zeznał, że wystawianiem pustych faktur zajął się dopiero w 2005r. - zeznania z Prokuratury z dnia. 10.07.2007r. Innym...

I SA/Op 284/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-07

podatku wykazanego w 'pustych fakturach' sprzedaży, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT., Co do faktury nr c wystawionej dnia 30 września 2010 r. przez firmę B, tytułem...
r., nie zaś w roku 2010 r. Zdaniem organu podatkowego I instancji firma B zarejestrowana została jedynie w celu wystawienia 'pustych' faktur. Wystawione przez M.G....

I SA/Op 278/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-07

firmy B 'pustych fakturach' sprzedaży, zgodnie z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Jednocześnie organ podatkowy I instancji uznał, iż podatnik prawidłowo zadeklarował w miesiącu...
, nie dokumentują żadnej sprzedaży i tym samym są fakturami 'pustymi'., Odnośnie faktury nr a wystawionej dnia 30.03.2010 r. przez firmę C, tytułem 'wykonania ław fundamentowych wraz...

I SA/Op 286/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-07

. Natomiast skarżący zobowiązany został do zapłaty podatku wykazanego wystawionych w listopadzie 2010 r. na rzecz tych podmiotów w 'pustych fakturach' sprzedaży, zgodnie...
nie dokumentują żadnej sprzedaży i tym samym są fakturami 'pustymi'., Odnośnie faktury nr i wystawionej dnia 30.11.2010 r. przez firmę D, tytułem demontażu okien w ścianie...

I SA/Op 279/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-07

gospodarczej i została zarejestrowana w celu wystawienia 'pustych' faktur. Wystawione przez nią faktury nie potwierdzały faktycznych transakcji gospodarczych, generowały...
gospodarczej na inne osoby (w roku 2010 byli to M. G. i skarżący) w celu wprowadzania do obrotu 'pustych faktur', co umożliwiło S. K. zaniżenie zobowiązań podatkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   27