Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 906/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-06

od towarów i usług. Wskazują na to zeznania R. B. - P. Zarządu m.in. [...] G. , M. H. , który zeznał, że kierował procederem wystawiania pustych faktur przez spółki: P. , P...
się wyłącznie do wystawiania pustych faktur. Wszystkie faktury wystawione przez ten podmiot nie dokumentują zatem faktycznych transakcji gospodarczych. Ustalenia powyższe...

I SA/Lu 386/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-23

. założyła konto bankowe w [...] S.A., za pośrednictwem którego następowały przepływy środków finansowych, towarzyszące przyjmowaniu i wystawianiu przez nią pustych faktur...
tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu jakie przedstawione zostało powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona. Nie sposób bowiem przyjąć, że podatnik...

I SA/Lu 392/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-08-30

w rozliczeniach VAT nierzetelnych, pustych faktur. Organ powołał się na zeznania przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych...
, który szczegółowo opisał proceder handlu pustymi fakturami wyjaśniając przy tym, że płatności za te fikcyjne faktury dokonywał gotówką na rzecz R. J., bez żadnych...

I SA/Lu 592/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

i okoliczności', gdyż z zeznań E. R. wynika, że podatnik nie kupował żadnych pustych faktur, a wcześniejsze zeznania podyktowane były chęcią wyjścia z aresztu...
wcześniej złożonych zeznań. Zgodnie z tymi zeznaniami współpraca z podatnikiem wyglądała prawidłowo i nie dotyczyła sprzedaży pustych faktur., Dyrektor Izby Administracji...

I SA/Lu 160/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-27

wątpliwości, jednakże ich materialna treść nie odpowiada rzeczywistości, bowiem nie odzwierciedlają one faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami...
paliw w okresie od [...] do [...] r. proceder wystawiania dla wielu podmiotów tzw. 'pustych faktur'. Faktury te wystawiane były na podstawie od kilku do nawet kilkuset...

I SA/Lu 393/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

, comiesięcznym wystawianiu tzw. pustych faktur VAT dotyczących fikcyjnych usług budowlanych, informatycznych oraz sprzedaży oprogramowania i sprzętu komputerowego., W związku...
wystawionymi w okresie I - VI 2012 r. przez spółkę firma B w rzeczywistości nie miały miejsca, a spółka ta od 2010 r. zajmowała się wystawianiem tzw. 'pustych faktur...

I SA/Lu 184/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-05

dostaw paliwa na rzecz kontrahentów, w tym na rzecz podatnika. E. R. wyjaśnił, że rzekomi nabywcy paliwa płacili za 'puste' faktury przelewem lub gotówką. Od paliwa...
w zawyżonych ilościach z faktur pustych płacili 40 groszy od litra. Niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy faktury odbierał od niego także T. T.., W zorganizowanej grupie...

I SA/Lu 987/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-23

nierzetelnych (pustych) faktur VAT miało być w zamyśle pracownicy spółki P. G. - K. (która fizycznie faktury te wystawiła) powiązane z rzeczywistym obrotem realizowanym na stacji...
przeprowadzanych z innymi niż określone na wystawionych fakturach VAT podmiotami., Proceder wystawiania 'pustych' faktur VAT został ujawniony przez przedstawicieli zarządu spółki...

I SA/Lu 328/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-03

materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że faktury VAT wystawione przez K. D. nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych, bowiem są 'pustymi fakturami'. Spółka...
są fikcyjne. K. D. przyznał, że kupował 'puste faktury' wprowadzał je do swojej ewidencji, a następnie wystawiał i odsprzedawał na kolejne podmioty. K. D. zeznał...

I SA/Lu 1040/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-18

, że wystawiał puste faktury w okresie odpowiadającym zaopatrywaniu się w puste lub zawyżone faktury., Organ wskazał również na ograniczoną możliwość magazynowania paliwa...
wypowiedziała się, że są to 'puste' faktury i nie odzwierciedlają faktycznych dostaw., Przeprowadzone przez organ analizy wykazały, że ilość paliwa przywiezionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   64