Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1174/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-25

T., P.T.B.M. T., S., które zostały wykreowane jedynie na potrzeby tworzenia tzw. 'pustych faktur'. W opisywanym procederze uczestniczyła grupa osób, które robiły...
to w sposób całkowicie świadomy, zorganizowany - w celu czerpania korzyści majątkowych. Na podstawie takich 'pustych faktur' szereg podmiotów - głównie z K. i okolic, odliczało...

I SA/Kr 94/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U....
handlowych wykazanych przez J. w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2010 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez spółkę J...

I SA/Kr 1035/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-25

zarzutów w zakresie wystawienia pustych faktur i uszczuplenia podatkowego., Decyzji organu I instancji podatnik zarzucił, mającą wpływ na wynik sprawy, błędną ocenę...
do korygowania pustych faktur VAT, wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje jedynie w sytuacji, gdy ich wystawca we właściwym czasie (tj. przed ingerencją...

I SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

działalności gospodarczej, a jej aktywność ograniczała się do wystawiania oraz ewidencjonowania pustych faktur VAT. Zakwestionowano zatem spółce prawo do odliczenia podatku...
pustych faktur na rzecz Z. sp. z o.o., które weszły do obrotu prawnego organ I instancji właściwie określił Spółce kwotę podatku do zapłaty wykazaną na tych fakturach...

I SA/Kr 947/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-27

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U. 'M' R.K. w K...
wykazanych przez J.w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2009 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez Spółkę J.wykazana...

I SA/Kr 1006/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-22

się do wystawiania 'pustych' faktur. Spółka pełniła rolę 'znikającego podatnika', z którym utrudniony kontakt i inne 'przeszkody' powodowały faktycznie unikanie zapłaty podatku...
, którzy nie mieli [...] o [...] działania spółki, polegającym na wystawianiu pustych faktur, aby uniknąć odpowiedzialności. Z. R. Stryszowskiego wskazują, że to K. S...

I SA/Kr 1060/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

W w/w piśmie nigdzie nie zostało stwierdzone, że faktury wystawione na rzecz Skarżącego były 'puste'. Dodatkowo jest to jedynie pismo prokuratury, które nie koniecznie...
'czarnej strefy'. Również wystawianie 'pustych' faktur przemawia za powyższą tezą. Organ zarówno pierwszej jak i drugiej instancji całkowicie zignorował ten fakt i oparł swoją...

I SA/Kr 1166/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-25

tzw. 'pustych faktur'. W opisywanym procederze uczestniczyła grupa osób, które robiły to w sposób całkowicie świadomy, zorganizowany - w celu czerpania korzyści majątkowych...
. Na podstawie takich 'pustych faktur' szereg podmiotów - głównie z K. i okolic, odliczało podatek naliczony., W toku postępowania organ ustalił również, że do podmiotów...

I SA/Kr 1372/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-29

'pustych' faktur zabezpieczono m.in. listę firm biorących udział w tego typu działaniach i bardzo szczegółowe dane dotyczące numerów wystawianych faktur, dat ich wystawienia...
potwierdził i opisał szczegółowo proceder wystawiania pustych faktur., Organ uzasadniał dalej, że P.S. zeznał do protokołu przesłuchania świadka sporządzonego w dniu 13...

I SA/Kr 1458/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-26

sprzedaży. W ocenie organu spółki te były wykorzystywane przez D. J. w procederze handlu tzw. pustymi fakturami. Nie posiadały bowiem środków, aby wykonać dostawy sprzętu...
. Sp. z o.o.), wystawiając sobie nawzajem, w różnych konfiguracjach puste faktury. Aby mieć pokrycie w fakturach zakupu na rzekomą sprzedaż wykazywaną w fakturach, osoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   76