Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 355/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

posługiwanie się przez w/w firmy pustymi fakturami, dokumentującymi rzekome zakupy złomu: w firmie 'K.' w okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r., 'Z.-R.' w okresie...
oraz postępowanie podatkowe przeprowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Ś. w firmie K. wykazały, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome...

I SA/Ke 353/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

się przez w/w firmy pustymi fakturami, dokumentującymi rzekome zakupy złomu: w firmie 'K.' w okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r., 'Z.-R.' w okresie...
podatkowe przeprowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Ś. w firmie K. wykazały, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy...

I SA/Ke 352/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

się przez w/w firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie 'K.' w okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r., 'Z.-R.' w okresie od października...
przeprowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Ś. w firmie K. wykazały, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu...

I SA/Ke 354/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-22

się przez w/w firmy pustymi fakturami, dokumentującymi rzekome zakupy złomu: w firmie 'K.' w okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r., 'Z.-R.' w okresie...
podatkowe przeprowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Św. w firmie K. wykazały, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu...

I SA/Ke 720/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-01-27

.' kupowała lub sprzedawała paliwo albo wystawiała 'puste' faktury. On sam nie wystawiał, tzn. nie sporządzał ani nie podpisywał, żadnych faktur. Zaprzeczył także istnieniu...
wystawiania 'pustych' faktur dokumentujących sprzedaż paliw płynnych, pochodzących z nieznanych źródeł. Faktury VAT dotyczące sprzedaży paliw wystawiane przez P.H.U. 'M...

I SA/Ke 581/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-29

. Nie były kupowane tzw. 'puste' faktury, gdyż 'za fakturami stało zawsze paliwo'., Jednakże jak wskazał organ odwoławczy K. K. przesłuchany w obecności pełnomocnika...
. Zeznał, że faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej, a jedynie ją firmował. Nie ma wiedzy czy faktury wystawiane w kwietniu 2003r. były 'pustymi fakturami'. Firmę...

I SA/Ke 514/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-08

działalność gospodarczą we własnym imieniu w rzeczywistości jej nie prowadząc, lecz jedynie firmując działalność innych osób (J. M.) lub wystawiając całkowicie puste faktury...
ten nie prowadził działalności gospodarczej. Wystawione faktury były fakturami 'pustymi.' Strona uczestniczyła w procederze przyjmowania faktur od P., nie był on jednak dostawcą...

I SA/Ke 467/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-14

za towar oraz podejmowanie gotówki w kilku transzach po uznaniu rachunku bankowego wskazuje, że działalność D. O. sprowadzała się do wystawiania pustych faktur., O fikcyjnej...
wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na wprowadzanie pustych faktur do obrotu., Przedłożone przez Spółkę dokumenty, tj. fotokopia zaświadczenia...

I SA/Ke 159/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-16

, jak i wystawione przez firmę A. S. faktury VAT są dokumentami fikcyjnymi i nie potwierdzają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. A. S. wprowadził do obrotu prawnego tzw. 'puste...
w sposób zamierzony), czy też niezawiniony dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Odpowiedzialność podatnika bowiem ma charakter obiektywny...

I SA/Ke 480/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-22

, że działalność D. O. sprowadzała się do wystawiania pustych faktur., O fikcyjnej działalności świadczy także brak zaplecza technicznego wykorzystywanego w handlu złomem w postaci...
wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na wprowadzanie pustych faktur do obrotu., Przedłożone przez Spółkę dokumenty, tj. fotokopia zaświadczenia...
1   Następne >   +2   +5   8