Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 203/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-16

, że nie były dokonane w ramach zwykłej działalności gospodarczej oraz, że Pan C. świadomie działał w łańcuchu podmiotów wystawiających puste faktury. Tym samym zarzut, że decyzja została...
się postawieniem skarżącemu w dniu 02.12.2013r. zarzutu ujęcia w księgach podatkowych w grudniu 2008 r., nierzetelnych, 'pustych' faktur VAT dotyczących sprzedaży towarów...

I SA/Ke 346/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-11-05

nie mają żadnego związku z wystawianiem tzw. 'pustych faktur' dla W. M., który faktury te księgował jako koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo...
wystawiania tzw. 'pustych faktur'., Reasumując organ odwoławczy stwierdził, że wskazywane przez podatnika: umowa przedstawicielstwa handlowego M. T., jego zeznania...

I SA/Ke 403/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-11

była świadoma, że bierze udział w nierzetelnych transakcjach, w których jej kontrahenci wystawiają 'puste faktury'. Organ kontrolny zakwestionował prawo do obniżenia podatku...
będące wystawcami faktur VAT na rzecz PPHU E.P. s.c. w rzeczywistości nie dokonywały dostaw towarów, a były jedynie wystawcami faktur. Spółka PPHU E.P. s.c....

I SA/Ke 205/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-07-04

finansowymi konsekwencjami nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowych przez jego kontrahentów. Organ podatkowy przyjął bowiem, że skarżący wystawiał puste faktury...
zaliczając je jako koszt uzyskania przychodu, w sytuacji gdy odzwierciedlały one zdarzenia gospodarcze. Tymczasem to odbiorcy tych faktur ich nie księgowali, zmierzając najpewniej...

I SA/Ke 337/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-29

gospodarczego (puste faktury). Druga że faktury odzwierciedlają wykonane roboty przez firmy M M. i R N., a skarżący działali z należytą starannością w doborze kontrahentów...
i grudzień 2005r., W wyniku kontroli organ pierwszej instancji ustalił, że w ewidencjach zakupów 'P.-E.' za 2005r. spółka zaewidencjonowała faktury VAT dotyczące...

I SA/Ke 87/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-18

tę transakcję wskazuje, że jest fakturą 'pustą', nierzetelnym dowodem, nieodzwierciedlającym rzeczywistego przebiegu transakcji. Podatnik obniżając podatek należny o podatek...
fakt zaewidencjonowania faktury VAT Nr 121/2014 z 30 czerwca 2014 r., której wartość opiewała na kwotę netto 24.500 zł, VAT 5635 zł, tytułem nabycia usług blacharsko...