Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 629/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-29

wystawienia faktury. Fakt ten niewątpliwie potwierdza, że kwoty wynikające z pustych faktur jako, że nie stanowią kwoty podatku od towarów i usług nie mogą być wykazane...
, że po ujawnieniu procederu wystawiania pustych faktur, nie ma możliwości ich skorygowania., Organ podsumowując decyzję stwierdził, że w toku postępowania w przedmiocie...

I SA/Go 845/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-12

obrotu 'pustymi' fakturami VAT. Zdarzenia gospodarcze opisane w fakturach VAT sprzedaży, jak i zakupu oleju napędowego przez spółkę faktycznie nie miały miejsca...
nie zatrudniała żadnych kierowców. Powyższe potwierdzają również zeznania J.I. przesłuchanego [...] listopada 2008 r., który stwierdził, że 90% faktur z A były to tzw. 'puste...

I SA/Go 184/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-28

, że faktury VAT wystawione w roku 2009 przez R.K. na rzecz C.K. były fakturami pustymi, wystawionymi w celu generowania podatku naliczonego do odliczenia w rozliczeniach...
podatku naliczonego z pustych faktur wystawianych przez firmę P.P.H.U. 'M' R.K.. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważył, że C.K. w roku 2009 poza faktycznie...

I SA/Go 58/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-25

gratyfikacji, jakie otrzymywał za wystawianie pustych faktur. Wystawił dużo faktur z podwójną numeracją do transakcji, które nie miały miejsca i dlatego...
nie ewidencjonował ich w dokumentacji podatkowej. W późniejszych zeznaniach przyznał jednak, że za wystawianie 'pustych faktur' otrzymywał na początku 8 gr za litr, później 12 gr...

I SA/Go 1205/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-27

, w której miał wystawiać 'puste faktury' na sprzedaż oleju napędowego w zamian za wynagrodzenie wynoszące 2.500,00zł miesięcznie. Firma ta przestała działać w 2005r...
były pieniądze wpływające od kontrahentów, którzy mieli wpłacać należności na rachunek bankowy. Spółka ta zajmowała się jedynie wystawianiem 'pustych' faktur., Podał...

I SA/Go 120/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

wystawiał na zamówienie P.D.o oraz, że nie sprzedawał paliwa L.T.. Zeznał, że nie pamięta jakie kwoty otrzymywał za wystawianie pustych faktur. Stwierdził, że 'gro transakcji...
paliwa dla L.T. lecz wyłącznie wystawiał puste faktury na wartości, jakie podawał mu P.D.. Za wystawianie 'pustych faktur' S.W. otrzymywał na początku 8 gr. za 1 litr...

I SA/Go 1204/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-09

karę pozbawienia wolności. Przesłuchany zeznał, że, w 2004r. zostało mu zaproponowane założenie firmy w zakresie obrotu paliwami, w której miał wystawiać 'puste faktury...
od kontrahentów, którzy mieli wpłacać należność na rachunek bankowy. Zeznał również, że 'A' zajmowała się jedynie wystawianiem 'pustych' faktur. Z wyjaśnień słuchanego...

I SA/Go 185/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-28

zdaniem organu I instancji potwierdził fakt, że skarżący w porozumieniu z R.K. działał systemowo, czerpiąc zyskiz odliczania podatku naliczonego z pustych faktur...
ewidencjach, przez co zdaniem organu podatkowego w ewidencjach znalazły się tzw. 'puste faktury', 2/ związane z ww. naruszeniem prawa nieuprawnione zastosowanie przepisu art...

I SA/Go 195/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

'M' i udziałowiec B. Sp. z o.o.) oraz W. Sp. z o.o., działał systemowo czerpiąc zyski z odliczanych pustych faktur wystawianych przez: M., W. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o....
oraz dokonywaniu do nich faktycznych zakupów różnych materiałów budowlanych, dodatkowo zwiększał wartość podatku naliczonego do odliczenia z pustych faktur zakupu towarów...

I SA/Go 104/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-28

', wystawionych przez firmę FS Ł.P.,, 5. zaliczenie do kosztów własnych sprzedanych towarów handlowych kwoty 119.540,00 zł wynikającej z tzw. 'pustych faktur' wystawionych...
przychodów odpisy amortyzacyjne od poniesionych wydatków., W sprawie nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z tzw. 'pustych faktur' pełnomocnik...
1   Następne >   +2   +5   +10   26