Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 2090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-05

grupie przestępczej mającej na celu wystawianie tzw. 'pustych' faktur VAT i nie zeznawali prawdy ze względu na obawę konsekwencji prawnych. Tymczasem prezes Spółki...
pustą fakturę na sprzedaż złomu to następnego miesiąca lub później jego firma 'E' wystawiała puste faktury VAT na taką samą ilość złomu. Autorem tego pomysłu według...

III SA/Gl 125/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

zeznań w Prokuraturze. Nadto organ podniósł, iż zeznania R. H. oraz K. G. wskazują, iż złom zalegalizowany w oparciu o puste faktury był przedmiotem transakcji pomiędzy...
dokonywanych bez faktur konieczne było nabycie 'pustych' faktur VAT, a jednym ze źródeł faktur VAT był R. H., a także M. G., nadto w handel złomem zaangażowane były firmy 'H...

III SA/Gl 1094/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

. Z. zarejestrował na siebie firmę 'L' - podmiot gospodarczy, korty nigdy nie prowadził faktycznej działalności, a służył jedynie do wystawiania tzw. 'pustych faktur' VAT (tj...
się organizowaniem zakupów złomu nieopodatkowanego podatkiem VAT, przyjmowała do swojej firmy 'puste' faktury VAT pochodzące od firm słupów oraz wystawiała faktury VAT...

III SA/Gl 2486/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-25

wystawiała tzw. 'puste faktury' a podmioty bezpośrednio z nią powiązane uczestniczyły w procederze polegającym m.in. na unikaniu zapłaty podatku od towarów i usług lub nienależnym...
podatkowych i wystawianie pustych faktur., Nie zgadzając się z decyzją z 15 kwietnia 2015 r. spółka wniosła odwołanie. Zarzuciła obrazę art. 33 § 1,§ 2 pkt 2 i § 4 pkt 2 oraz art...

I SA/Gl 1206/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-09

przeprowadzonych transakcji pomiędzy ww. podmiotami w celu zobrazowania prowadzonego przez te podmioty w 2012 r. procederu obrotu 'pustymi fakturami', co skutkowało...
czasie działań całkowicie eliminujących ryzyko jakichkolwiek strat we wpływach podatkowych. Przede wszystkim wystawiając w miesiącu sierpniu i wrześniu 2012 r. puste faktury...

III SA/Gl 1593/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby...
, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania...

III SA/Gl 1590/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdził...
u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami innych ustaw...

III SA/Gl 1592/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej w K...
. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami innych...

III SA/Gl 1591/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-16

do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7. Dyrektor Izby Skarbowej...
, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca nie uwarunkował jego zastosowania przepisami...

III SA/Gl 1594/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-21

, prawidłowo określono kwotę do zapłaty z tytułu podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym wbrew zarzutom Strony takie rozstrzygnięcie nie naruszało art. 5 O.p., 6.7....
. Organ drugiej instancji wskazał, że z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. z 2004 r. wynika obowiązek zapłaty podatku wykazanego w pustych fakturach, przy czym ustawodawca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100