Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1191/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

udziałowiec i zarazem prezes spółki, za określone wynagrodzenie procentowe od wartości faktury wystawiał na polecenie osoby trzeciej tzw. puste faktury na sprzedaż granulatu...
, z którego wynika, iż spółkę 'A' założył na polecenie bliżej nieokreślonej osoby (P.), która kierowała całą działalnością związaną z wystawianiem tzw. pustych faktur, a jego rola...

I SA/Gd 1344/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-25

zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie oraz w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym zeznał, że wystawione na rzecz 'M.' faktury są 'puste', żadne wystawione dla tej firmy...
się imienną pieczątką 'z up. M.W.';, - M.W.zeznał, że korzystając z pełnomocnictwa udzielonego przez matkę wystawiał w imieniu 'I.' tzw. puste faktury VAT na rzecz różnych firm...

I SA/Gd 162/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-11

do obrotu prawnego pustych faktur, a w konsekwencji zasadność określenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT obowiązku zapłaty podatku wynikającego z tych faktur. Innymi...
były tzw. 'pustymi fakturami' nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W konsekwencji, zdaniem organu odwoławczego, spornym pozostaje, czy strona...

I SA/Gd 929/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-17

' fakturach VAT kwoty. W uzasadnieniu decyzji szczegółowo wymienił faktury VAT uznane za faktury 'puste'. W związku z powyższym organ wyliczył nowe zobowiązanie podatkowe...
zostały wartości z danego dnia z kasy albo z wystawionych faktur z pominięciem tzw. 'pustych' faktur VAT. Następnie w decyzji przedstawiono zestawienie wielkości...

I SA/Gd 179/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-08

pozwoliły natomiast stwierdzić, że firma podatnika ograniczyła się do wystawiania pustych faktur VAT, a wykazany w nich podatek od towarów i usług służył obniżeniu...
przepisów ustawodawstwa europejskiego trudno się zgodzić aby art. 108 ustawy z dotyczył kwestii związanych z wystawieniem pustych faktur. Ustawa w tym zakresie...

I SA/Gd 681/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-01

. Strona złożyła deklaracje korygujące za grudzień 2014r. ze świadomością, że w obrocie prawnym pozostawały wystawione przez nią tzw. puste faktury VAT...
, jak również świadomie odliczyła podatek naliczony w kwocie 1.298.928,22 zł wynikający także z pustych faktur wystawionych na jej rzecz m.in. przez D sp. z o.o., Zdaniem organu, w świetle...

I SA/Gd 561/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-09

- Spółkę z o.o. 'D', nie wykonał czynności opisanych na fakturach. Wystawione faktury to zatem 'puste faktury'., Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że głównymi wydatkami...
Przeciwko Republice Federalnej Niemiec). W niniejszej sprawie podatnik wystawił faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tzw. 'puste faktury...

I SA/Gd 1257/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-10

sposób prowadzenia interesów przedstawiony przez J.J. w całej rozciągłości mieści się w schemacie firm trudniących się obrotem 'pustymi fakturami'. Firma 'B' J.J....
w przeważającej większości ograniczyła swoją działalność jedynie do wystawiania 'pustych' faktur VAT, nie mających potwierdzenia w rzeczywistości, a podatek VAT w nich zawarty...

I SA/Gd 944/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-16

uwiarygodnienie działalności gospodarczej Spółki, a następnie generowaniu pustych faktur., Ustalenia zawarte w protokole z badania ksiąg z dnia 28 czerwca 2018 r...
prowadzonych dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług 'pustych faktur', tj. faktur dokumentujących transakcje, które nie zostały faktycznie dokonane. Naczelnik UCS...

I SA/Gd 289/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-12

instancji stwierdził, że 'Spółka 'D' wprowadziła do obrotu gospodarczego faktury VAT sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji - stanowią jedynie tzw. puste...
przez inne podmioty gospodarcze, co umożliwiało tym podmiotom dokonywanie oszustw podatkowych, a proceder wystawiania 'pustych' faktur VAT umożliwił wprowadzenie do obrotu gospodarczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   65