Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 942/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-05

nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie obrotu złomem, działalność ich polegała na wprowadzaniu do obrotu pustych faktur VAT, była ona zatem fikcyjną...
pustych faktur VAT, to brak jest także podstaw do odmiennej oceny prawnej tych samych okoliczności w postępowaniu prowadzonym wobec Spółki, w którym ocenie podlegają...

I SA/Bd 900/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

, związanego z wystawieniem pustych faktur VAT. Decyzja ta jest ostateczna. Organ wyjaśnił, że w trakcie tego postępowania K. H. był kilkakrotnie wzywany do przedłożenia...
skarżącej Spółki);, 2) W.-P. W. J. w K. Organ odwoławczy wskazał, że kontrole przeprowadzone u tych podmiotów również wykazały, iż były to podmioty wystawiające puste faktury...

I SA/Bd 341/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-01

umożliwiającym wyeliminowanie pustych faktur jest ich korekta. Uzasadniając ten pogląd zauważyła, że nie istnieją przepisy zakazujące korekt 'pustych faktur'. Dodatkowo...
[...]. określającą Spółce kwotę podatku podlegającą wpłacie na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., wynikającą z 'pustych faktur' wystawionych przez Spółkę w okresie od marca...

I SA/Bd 263/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

, nie dokumentują faktycznej sprzedaży i są tzw. fakturami 'pustymi'., W zakresie transakcji obrotu ekranami [...] ustalono następujący łańcuch podmiotów uczestniczących...
., nr [...], VAT [...] zł, nie dokumentują faktycznej sprzedaży i są tzw. 'pustymi fakturami'., W zakresie transakcji obrotu modułami [...] z osprzętem ustalono następujący...

I SA/Bd 170/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-14

, który mógłby zostać zafakturowany. Podmioty te dokonywały wyłącznie obrotu 'pustymi fakturami' nie mającymi pokrycia w towarze., W konsekwencji wymienione firmy w zakresie...
bowiem, że jednym z podmiotów wystawiających dla J. Z. faktury niemające pokrycia w towarze była firma T. T. K.. Podmiot ten dokonywał wyłącznie obrotu 'pustymi fakturami...

I SA/Bd 149/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

. łącznie w wysokości [...] zł (195 tzw. 'pustych' faktur VAT); z dnia [...]. określającej T. K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty i marzec...
. łącznie w wysokości [...] zł (50 tzw. 'pustych faktur' VAT); z dnia [...]. określającej T. N. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny...

I SA/Bd 346/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-07-31

, że postępowania podatkowe prowadzone w odniesieniu do tego podmiotu wykazały, iż wystawiał na zamówienie tzw. 'puste faktury', które nabywcom tych faktur miały służyć...
wielu podmiotów gospodarczych tzw. 'puste faktury', które nie dokumentowały faktycznej sprzedaży paliwa, były wystawiane na zamówienie, w celu osiągnięcia korzyści...

I SA/Bd 112/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-27

na uznanie, że skarżąca świadomie uczestniczyła w procederze polegającym na zaniżaniu zobowiązania podatkowego, poprzez przyjmowanie do rozliczenia 'pustych' faktur. Natomiast...
sprzętem fotograficznym o znacznej wartości oraz wystawiały 'puste' faktury, m.in. na rzecz strony. W toku prowadzonych postępowań ujawniono, iż E. i H. P. nabywały...

I SA/Bd 1016/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-16

tzw. 'pustych faktur'. S. M. stwarzał formalnie pozory prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie uczestniczył w obrocie towarem. W wystawionych fakturach VAT wskazywał...
. określił S. M. wysokość zobowiązania podatkowego związanego z wystawianiem 'pustych faktur' VAT, w tym także na rzecz firmy Skarżącego., Odnosząc się do transakcji z J...

I SA/Bd 109/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-14

towarów wynikających z zakwestionowanych faktur. Prowadzona przez niego działalność w części polegała na wprowadzeniu do obrotu tzw. 'pustych faktur', dokumentujących...
zgromadzony w zakresie firmy F.H.U. I.-P. J. S. oraz w zakresie dalszych 'dostawców' pozwolił na stwierdzenie, że wystawione przez J. S. faktury były pustymi w ścisłym...
1   Następne >   +2   +5   +10   67