Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 169/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

, a skarżąca Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności weryfikacyjnych wymaganych...
te wystawiały 'puste' faktury za wynagrodzenie zależne od ilości litrów paliwa wykazanego na tych fakturach. Z zeznań E. R. - Prezesa F. oraz J. N - jednego z uczestników...

I SA/Bk 1798/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-16

świadomością wystawiała tzw. 'puste' faktury na rzecz spółki 'R.', której nigdy nie świadczyła żadnych usług. Otrzymując zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli...
tzw. 'pustych' faktur. Proceder ten kontynuowała przez kolejne 16 miesięcy aż do 31 grudnia 2016 r., W ocenie organu w sprawie nie miała miejsca sytuacja zapobieżenia...

I SA/Bk 539/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-13

zapłaty podatku z samym tylko faktem wystawienia faktury., Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej możliwości dokonania korekty pustych faktur nie stwarzają przepisy rozporządzenia...
korekty pustych faktur VAT nie zawiera również Dyrektywa 2006/112/WE., Odnosząc się do przywołanego przez stronę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej...

I SA/Bk 121/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-27

z samym tylko faktem wystawienia faktury., Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej możliwości dokonania korekty pustych faktur nie stwarzają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów...
nie dokumentujących faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. pustych faktur)., W wyroku z 15 października 2002 r. w sprawie C-427/98 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika...

I SA/Bk 278/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-04

nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych, co oznacza, że Skarżący wprowadził do obrotu prawnego tzw. puste faktury, które jednak podlegają opodatkowaniu na podstawie art...
transakcje, a Skarżący opatrzył je własnoręcznym podpisem. Oznacza to, że Skarżący świadomie wprowadził, do obrotu prawnego puste faktury, narażając budżet państwa...

I SA/Bk 139/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-12

się przez Skarżącą 'pustymi fakturami', mimo iż Skarżąca nie uczestniczyła w działaniach noszących znamiona oszustwa podatkowego, lecz podejmowała faktyczne czynności...
Sądu stanowisko organu odwoławczego jest prawidłowe., Odnosząc się do pierwszej kwestii, na wstępie zauważyć należy, że do pustych faktur ustawa o podatku od towarów...

I SA/Bk 152/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-31

świadomego uczestnictwa Spółki w procederze wystawiania 'pustych' faktur, wystawionych przez Spółkę w okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2020 r. na rzecz R. M. w łącznej...
z posługiwaniem się przez podatnika 'pustymi' fakturami, a ponadto uznaje, że żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w stosunku do Spółki. W skardze wskazuje...

I SA/Bk 39/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-08-24

Z. B. w złożonych zeznaniach wskazał, że współpraca z odbiorcami polegała początkowo na faktycznych dostawach, a następnie na wystawianiu 'pustych faktur', które nie miały...
cystern. Z. B. wskazał, że w procederze wystawiania pustych faktur uczestniczył P. P. i jego brat M. P., Podobne ustalenia organy poczyniły względem spółki B., bowiem wynika...

I SA/Bk 1255/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-18

nie realizowały sprzedaży towarów na rzecz skarżącej Spółki, dane tych podmiotów wykorzystywane były jedynie do wystawiania 'pustych' faktur, które miały na celu stworzyć...
, który dokładnie opisał proceder wystawiania 'pustych' faktur oraz świadomego udziału w nim A. i A. S. W toku przesłuchania w dniu [...] kwietnia 2014 r. T. A. opisał proceder...

I SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-15

'pustymi fakturami' znając faktyczny ceł transakcji - uzyskanie korzyści podatkowej. Sporne nie odzwierciedlały bowiem żadnych czynności gospodarczych, a strona...
w procederze polegającym na obrocie 'pustymi fakturami', o czym świadczą przede wszystkim zeznania świadków., Odnosząc się do zarzutów strony w zakresie odmowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   27