Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 464/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-21

nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę B. Z przesłuchań osób zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika...
fikcyjnych kosztów podatkowych. R. B., przesłuchany przez Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w C. zeznał, że spółka B była firmą służącą do wystawiania pustych faktur, tj...

I SA/Łd 491/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-10

, gdyż wystawieniu faktur nie towarzyszyło wykonanie czynności tym dokumentem stwierdzonej (dostawa paliwa), a zatem że są to tzw. 'puste' faktury., Podniósł, że Dyrektor Urzędu Kontroli...
gospodarczych oraz rolników indywidualnych 'puste' faktury niedokumentujące faktycznej sprzedaży paliwa, w tym na rzecz A s.c., Ustalenia co do tego, że A. K. wystawiał...

I SA/Łd 623/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-19

- zdaniem R. B. - procederem wystawiania nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę R.. Z przesłuchań osób...
zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika, że celem działania spółki R. było wystawianie nierzetelnych faktur tj. nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji...

I SA/Łd 600/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-28

kontrolnych prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółki C i B., R. B. - prezes zarządu...
do wystawiania faktur nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych. Podejrzany zeznał, że rozpoczął wystawianie 'pustych' faktur w roku 2008 r...

I SA/Łd 734/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-23

A oraz M. H. (kierującego - zdaniem R. B. - procederem wystawiania nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę...
A., Z przesłuchań osób zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika, że celem działania spółki A było wystawianie nierzetelnych faktur tj. nieodzwierciedlających...

I SA/Łd 644/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

faktury dokumentowały dostawę towarów i świadczenie usług, które faktycznie nie były wykonane, stąd miały charakter typowych pustych faktur. Nie zostały wystawione...
dla potwierdzenia czynności fałszerstwa. Akceptacja stanowiska sądu pierwszej instancji, skutkowałaby przyjęciem, że każde wstawianie pustych faktur, które zawsze stanowi przejaw...

I SA/Łd 226/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-12

. wystawione na rzecz strony nie stanowią podstawy do odliczenia zawartego w nich podatku, gdyż nie potwierdzają rzeczywistych transakcji gospodarczych, tj. stanowią puste faktury...
gospodarczej, a została 'stworzona' jedynie do wystawiania 'pustych' faktur kosztowych, nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji. Wobec powyższego stwierdzono...

I SA/Łd 525/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-24

. wynagrodzenie w wysokości od 5% do 8% wartości faktury. J. M. był pośrednikiem pomiędzy G. O. a właścicielami firm, na rzecz których G. O. wystawiał tzw. 'puste' faktury...
tożsame zeznania opisujące swoją rolę jako wystawcy 'pustych' faktur., Podniesiono, że nierzetelność faktur wystawionych przez G. O. na rzecz strony potwierdzają...

I SA/Łd 777/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

, co do charakteru spornych faktur, które raz są określane jako 'puste' a innym razem jako wystawione w ramach 'przestępstwa karuzelowego', brak podstaw prawnych do ograniczania prawa...
za dokonane w ramach transakcji karuzelowej / wystawiania pustych faktur, ponosząc konsekwencje ewentualnej nierzetelności kontrahentów., Ponieważ w rozpatrywanej sprawie...

I SA/Łd 983/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-24

organu I instancji ustaleniem organu II instancji, że skarżąca uczestniczyła w obrocie pustymi fakturami zarówno na etapie nabycia i dostawy towarów, podczas...
świadomość uczestniczenia w procederze obrotu pustymi fakturami;, błędnym ustaleniu, poczynionym na podstawie tylko ogólnych i niemiarodajnych dowodów w postaci informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100