Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I FSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej 'Uptu'. Obowiązek ten wynikał z wprowadzenia przez skarżącą do obrotu tzw. 'pustych faktur', wystawionych na rzecz firmy...
. Organ odwoławczy podkreślił, że skarżąca i firma I. C. wzajemnie wystawiały sobie 'puste faktury', z których odliczały podatek naliczony. Zdaniem organu, w świetle...

I FSK 315/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

wykazanego na fakturze dotyczy również tzw. pustych faktur, przyjmując postać swoistej sankcji, sąd pierwszej instancji nie podzielił jednak stanowiska organu, zgodnie...
ustaleń faktycznych i bezsporne jest, że zakwestionowane przez organy faktury nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (były fakturami pustymi). Stanowisko...

I FSK 367/18 - Wyrok NSA z 2020-10-21

w procederze wystawiania pustych faktur - jako wystawca i odbiorca - i miał świadomość co do charakteru tych transakcji. Odliczenie podatku naliczonego z faktur...
w tym względzie), a wystawienie pustych faktur skutkowało zastosowaniem art. 108 ust. 1 u.p.t.u., gdyż skarżący wprowadził te faktury do obrotu prawnego. Podatek należny...

I FSK 322/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

wynikało, że działalność firmy E. polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ponadto organ kontroli...
., której działalność w badanym okresie, faktycznie skupiła się przede wszystkim na wystawianiu tzw. pustych faktur. Jak wskazał Sąd drugiej instancji, chodzi tu o ogólny obraz...

I FSK 801/16 - Wyrok NSA z 2018-03-02

' faktur między innymi dla M. i D., 2.2. Dyrektor IS zwrócił uwagę, że Spółka wystawiła faktury korygujące do rzeczonych 'pustych' faktur oraz skorygowała deklaracje podatkowe...
przyjęcie, że art. 29 ust. 4a u.p.t.u. nie ma zastosowania przy korektach pustych faktur oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 203 dyrektywy 112 przez błędne...

I FSK 2039/17 - Wyrok NSA z 2021-12-03

nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług: udział w karuzeli podatkowej, świadome wykorzystanie w rozliczeniu pustych faktur, wreszcie nadużycie prawa, nie wskazując...
podatku od towarów i usług posłużył się pustymi fakturami, czy też doszło do nadużycia prawa. Każde z tych zjawisk ma inny przebieg i odmienne skutki podatkowe, każde wymaga...

I FSK 1065/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

są tzw. pustymi fakturami kosztowymi., W ocenie Sądu I instancji zasadnie organy podatkowe przyjęły nierzetelność ksiąg podatkowych, nie uwzględniono również zarzutów...
., gdyż obejmuje swym zakresem również sytuacje wystawienia pustych faktur, niezwiązanych z żadną transakcją. Wynika to z faktu, że art. 108 ust. 1 u.p.t.u. został skrócony o zwrot...

I FSK 1101/14 - Wyrok NSA z 2015-12-16

prawnego przez stronę pustych faktur wymienionych w decyzji. Dlatego też, na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., skarżąca została zobligowana do zapłaty podatku wykazanego...
wystawienia pustych faktur na rzecz R. P. Tymczasem ww. przepis należy stosować po analizie czy wystawienie (pustej) faktury niesie ze sobą ryzyko jakiegokolwiek...

I FSK 362/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ stwierdził, że skarżący wprowadził do obrotu gospodarczego puste faktury z wykazanym...
skarżącemu odpowiedzialności za pracownika, w zakresie wystawienia pustych faktur, ponieważ puste faktury nie zostały wystawione przy użyciu programu oficjalnie...

I FSK 1037/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

odmawiając jednocześnie uwzględnienia złożonych przez Spółkę korekt. Spółka wystawiła tzw. 'puste faktury', które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...
przez niego pustych faktur zostało wykryte i udokumentowane przez organ kontroli skarbowej, nie może być uznane za skuteczne uchylenie się od konsekwencji przewidzianych w art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100