Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 251/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-08

ze zm./ było niewątpliwie wyeliminowanie z obrotu tzw. 'pustych faktur' to znaczy faktur, które nie obrazują rzeczywistego obrotu i jednocześnie zdyscyplinowanie wystawców...
postać samoistnej sankcji. Celem ustawodawcy w takiej konstrukcji przepisu art. 33 ust. 1, było niewątpliwie wyeliminowanie z obrotu tzw. 'pustych faktur' to znaczy faktur...

I SA/Wr 1584/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-22

wystawiania tzw. pustych faktur, czy rachunków uproszczonych nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust. 1 ustawy o podatku VAT, ustanowiona...
, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego...

I SA/Wr 1286/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-08-10

było zamknięte, zaś z relacji sąsiada wynikało, że mieszkanie jest puste a właściciel rzadko w nim przebywa. Natomiast pracownik firmy 'A.' Cezary K. oświadczył w dniu...
naliczonego fakturę z dnia 30 czerwca 1995 r. (...), wystawioną przez firmę 'A.' a dokumentującą zakup usług doradztwa prawnego na kwotę netto 11.000 zł i podatek VAT 2.420 zł...

SA/Wr 1614/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-23

, a to przez pozostawienie pustych, nie wypełnionych i nie wykreślonych miejsc, jak również przez ogólnikowe jedynie określenie przywożonego towaru jako 'maszyny do produkcji...
preferencyjnego, powiela błędy świadectwa pierwotnego, uzupełnione jeszcze przez brak wskazania faktury handlowej oraz podpisu funkcjonariusza celnego dokonującego...

I SA/Wr 2390/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-16

roku nastąpił powrót pustego autobusu do J. Ten sam autobus w dniu 29 kwietnia 1996 roku wyjechał po pracowników do W., z którymi to powrócił do J. dnia 30 kwietnia 1996...
się w przeciwnym wypadku na kłopoty podczas jazdy, co mogło skutkować opóźnieniem transportu i dodatkowymi wydatkami. Dokonanie tej naprawy jest udokumentowane fakturą wystawioną...