Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Sz 557/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-21

niewątpliwie sankcyjnym, jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Decyzją z 8.12.1997 r., wydaną na podstawie...
sankcyjnym, jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistego obrotu /por. wyrok NSA z dnia 28 marca 1997 r., III SA 1814/95 - Monitor...

SA/Sz 1179/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-30

w oczekiwaniu na odprawę, pustymi przebiegami powrotnymi. Spółka nie nadesłała żadnych dokumentów, z których wynikałaby stawka za transport na odcinku krajowym w podanej...
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą, które powodowałyby naruszenie przepisów celnych. Organy celne były uprawnione do oceny przedstawionych kontraktów i faktur...