Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Po 1164/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-01-25

, iż tę metodę obliczania podatku VAT można zatem określić mianem metody fakturowej. W celu zaś zapobieżenia występowania 'pustych' czy jak to w skardze określa się 'rzekomych...
' - w postaci faktur zakupu i sprzedaży, poświadczonej przez obie strony tej transakcji. Konieczność dokumentowania dokonanych obrotów prawidłowymi fakturami sprawia...