Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Gd 2125/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-14

zapobieżenie możliwym przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur czy rachunków uproszczonych, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak to bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust...
VAT, jak również niezależnie od rozmiaru i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego...

I SA/Gd 528/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-31

i za te wykonane usługi Fundacja nie wystawiła faktury sprzedaży i nie ujęła wartości wykonanych usług w przychodach. Z analizy rozrachunków z Zakładami Odzieżowymi 'B...
.' wynika, iż poza zapłatą w kwietniu 1997 r. przez te Zakłady za fakturę nr 227 z dnia 8 grudnia 1996 r. w kwocie 3.989,65 zł - w 1997 r. nie dokonywano innych płatności...