Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

przez skarżącą spółkę faktury na sprzedaż tego samego towaru firmie GO. były fakturami 'pustymi', nie dokumentującymi żadnych rzeczywistych transakcji między tymi podmiotami...
dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych - za nieuprawnione, bowiem w sytuacji, gdy odliczenia podatku dokonano na podstawie faktur 'pustych', a więc stwierdzających...