Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III SA 618/01 - Wyrok NSA z 2002-09-25

wskazują, iż wykonanie przewidzianych prawem obowiązków rejestracyjnych oraz wystawianie 'pustych' faktur VAT były jedynymi czynnościami faktycznie dokonywanymi...
Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie jest 'pustą' fakturą, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...