Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

FPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

prawnego przez podatnika tzw. 'pustych' faktur, tj. faktur nie dokumentujących rzeczywistego obrotu, uzasadnia zastosowanie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT...
wypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Przepis ten zatem ma charakter swoistej sankcji zapobiegającej takim przypadkom...