Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Skarżony

VI SA/Wa 2295/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

, jak też jest zapisem pustym, bez uregulowania pozostałych kwestii, podanych wyżej, w szczególności, że nie nałożono na dostawcę obowiązku powiadomienia o przygotowaniu materiałów...
jednostkowej towarów uniemożliwiałoby dostawcy prawidłowe wystawienie faktur, które zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług winny zawierać w szczególności cenę...