Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Go 97/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-18

zobowiązania wskazujący na wykorzystanie tzw. 'pustych faktur'., W opinii skarżącego organy nie wykazały, by trwale nie uiszczał zaległości podatkowych zarówno w podatku VAT...
w rozliczeniach podatkowych faktury zakupu wystawione przez P.P.H.U. M R.K., dokumentujące wykonanie usług budowlanych i sprzedaż towaru w postaci styropianu., Kontrola podatkowa...