Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I SA/Rz 275/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-04

., Niewątpliwie jednak, z uwagi na fakt ujawnienia obrotu tzw. pustymi fakturami oraz w związku toczącymi się postępowaniami karnymi i administracyjnymi - należy oczekiwać...
pewnego realnego spadku wartości udziałów spółek uczestniczących w obrocie pustymi fakturami, wynikającego ze spadku zaufania potencjalnych inwestorów do rzetelności...

III SA/Wa 1388/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

, że puste faktury, na których widnieje nazwa spółki, zostały sfałszowane. Zdaniem strony, z uwagi na wielkość zaległości (ok 2,5 mln zł), jak też z uwagi na wielkość kosztów...

III SA/Wa 1387/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

, ze puste faktury, na których widnieje nazwa spółki, zostały sfałszowane. Zdaniem strony, z uwagi na wielkość zaległości (ok 2,5 mln zł), jak też wielkość kosztów egzekucyjnych...

IV SA/Po 1/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-17

puste., Skarżący podkreślił, że rozpoczynając budowę domu przewidzieli z żoną samodzielną część mieszkalną dla matki. Powyższe rozwiązanie budowlane miało duży wpływ...
żadnych oszczędności. Do skargi zostały dołączone zawiadomienia o najbliższej spłacie kredytu / pożyczki, faktura za prąd i potwierdzenie przelewu płatności tej faktury...