Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I FNP 5/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

mający na celu nadużycie uprawnień wynikających z zasady neutralności podatku od wartości dodanej. Nie można z kolei mówić o dobrej wierze w sytuacji tzw. pustych faktur...
2006/112/WE'), wskutek pozbawienia Spółki prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty E. Sp. z o.o., H. Sp. z o.o., i H. Sp. z o.o....

I FNP 7/19 - Wyrok NSA z 2019-12-17

obowiązku zapłaty podatku z wystawionych przez siebie pustych faktur (gdyż nie powoływała się na okoliczności faktyczne wskazujące na wyeliminowanie w odpowiednim czasie...
ich błędną wykładnię polegającą na uniemożliwieniu spółce prawa do odliczenia podatku VAT od kwestionowanych faktur dokumentujących nabycie towarów od kontrahentów, a tym samym...