Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VII SA/Wa 121/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

za wezwanie holownika, skoro odjechał pusty; wskazała również na swoją trudną sytuację zdrowotną spowodowaną operacją, Sygn. akt VII SA/Wa 121/14 kolana, ciężką sytuację...
i załadowano pojazd na wózek do holowania, za co wystawiono fakturę - zgodnie z oświadczeniem organu pierwszej instancji zawartym w piśmie przewodnim z dnia 7 października 2013 r...

III SA/Gd 337/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-07

nie byłaby nigdy możliwa i przepis w tym zakresie byłby przepisem 'pustym'., Interpretacja taka nie jest, zdaniem Sądu, właściwa. Ograniczenie obciążenia właściciela...
. Pojazd został przekazany do stacji demontażu pojazdów., Organ I instancji wskazał, że koszty w wysokości 1.124,99 zł ustalono na podstawie faktur za usunięcie...

VII SA/Wa 2509/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

stawkę 11 - 14 zł, a w latach 2010 - 2012 - stawkę 15-20 zł. Stawki takie wynikają m.in. z złączonych przez niego faktur z dnia [...] stycznia 2009 r., [...] maja 2010 r...
. i [...] lutego 2011 r. Przedsiębiorca wyjaśnił także, że stawki te mają charakter komercyjny. Natomiast z faktury z dnia [...] października 2012 r. wynika...