Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SAB/Gl 16/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury, jedynie w celu potwierdzenia transakcji. Nie zgodził się z zarzutem...
ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur'. W sytuacji deklarowanych przez podatnika bardzo wysokich kwot...

III SAB/Gl 17/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

granulatu złota, blachy miał miejsce w rzeczywistości, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury...
transakcji, których rzetelność budzi wątpliwości organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur...

III SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

adresami. Z postępowań kontrolnych wynikało też, iż kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu...
, że podmiot ten uczestniczył w procederze wystawiania 'pustych faktur'., Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. przesłał informacje dotyczące E. z których wynikało, że usługi transportu...

III SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych' faktur VAT., Organ podatkowy wyjaśnił również, że dotychczas podjęto inne czynności takie jak: zwrócenie się 24 lipca 2015 r...
się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego 'pustych' faktur VAT., Niezależnie do tego organ podatkowy występował z kolejnymi pismami (24 lipca 2015 r. do Dyrektora Urzędu...

I SAB/Rz 6/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

opodatkowanych, lecz były tylko wystawcami ,,pustych' faktur VAT., W tym zakresie organ przyjął, że w relacjach z wyżej wymienionymi osobami spółka nie zachowała należytej...
uznanymi przez organ za wystawców pustych faktur,, 2) wystąpienie do organu właściwego do prowadzenia systemu INTRASTAT o przekazanie danych, dotyczących dokonanych...

III SAB/Wa 34/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

', które wystawiały tzw. 'puste faktury', nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podmioty te nie deklarowały i nie wpłacały należnego podatku od towarów i usług., Wbrew...
przez niego podstawione. Ponadto zeznał, że W została kupiona, żeby uwiarygodniać transakcje, których faktycznie nie było, zeznał, że były to puste faktury, a firma...

I SAB/Lu 20/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

transakcji uczestniczą podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych, w tym wystawiają puste faktury. W łańcuchu transakcji pojawiają się zatem podmioty...
nie wywiązujące się z obowiązków podatkowych, które wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji niosących za sobą powstanie należnego podatku od towarów i usług...

I FSK 2107/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

wynikało, że w tamtych okresach też mogło dochodzić do obrotu pustymi fakturami. Na rozliczenie podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym ze względu na charakter...

III SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

się w 'wirtualnym biurze', kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu gospodarczego., 2. C. sp...
zdarzeń gospodarczych. Kontrolowany podmiot uczestniczył w wystawianiu tzw. pustych faktur, m. in., dla skarżącego. Pismem nr [...]z 30 stycznia 2017 r. przesłano protokół...

III SAB/Wa 3/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-30

VAT w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Według organu z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy podmiotami przekazywane były puste faktury dokumentujące fikcyjne...
przekazywane były puste faktury, milczy na temat niezbitych dowodów potwierdzających faktyczność dostaw - liczne zdjęcia towarów i transportu, zeznania świadków, wydruki...
1   Następne >   3