Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

III SA/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-01

pracy zarobkowej z uwagi na bezrobocie, nie zabezpieczył środków na poczet sporów z tytułu rzekomego posługiwania się 'pustymi fakturami'. Nadto uznał, ze przedstawił...

III SA/Wa 1170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

wystawianie przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego na podstawie takich faktur...
, zestawienie obrotów i sald analitycznych za 2015 r., deklaracje VAT-7, rejestr sprzedaży i zakupów VAT z 2014 r., fakturę zaliczkową za usługi prawne., Mając...

III SA/Wa 1745/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-05

przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego na podstawie takich faktur...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

' jest m.in. wystawianie przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego...
na podstawie takich faktur. W orzecznictwie kładzie się nacisk na to, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przewidzieć konieczność ponoszenia kosztów spraw...

III SA/Wa 52/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur'), to począwszy od wskazanej daty powinna liczyć się z kosztami 'dochodzenia do prawdy' - tym bardziej z uwagi...
się przed organami podatkowymi od czerwca 2014r. w sprawie 'rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania' jest m.in. (rzekome) wystawianie przez Spółkę faktur, które nie dokumentują...

I SA/Rz 514/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-12

, nie może być prowadzone w oderwaniu od okoliczności występujących w sprawie. Skarżący uczestniczył w procederze obrotu tzw. 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych...

I SA/Rz 515/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-12

, nie może być prowadzone w oderwaniu od okoliczności występujących w sprawie. Skarżący uczestniczył w procederze obrotu tzw. 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych...

I SA/Rz 247/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-03

tzw. 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, osiągała w ramach prowadzonej działalności znaczne przychody, a w rozliczeniu podatku od towarów...

I SA/Rz 249/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-03

tzw. 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, osiągała w ramach prowadzonej działalności znaczne przychody, a w rozliczeniu podatku...

I SA/Rz 250/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-03

występujących w sprawie. Skarżąca uczestniczyła w procederze obrotu tzw. 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, osiągała w ramach prowadzonej...
1   Następne >   +2   +5   8