Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Kr 912/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-14

materiału na obszarze nieruchomości nie wynika, jaka była jego ilość. Dowodem na tą okoliczność nie mogą być faktury sprzedaży kruszywa przy uwzględnieniu, iż A. K. posiadał...
przez organ I instancji opłaty eksploatacyjnej na podstawie ilości kruszywa ustalonego na podstawie faktur sprzedaży VAT. Przywołane dokumenty księgowe nie pozwalają...