Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

V SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

wskaźnika: protokoły odbioru częściowych prac- składowych, faktury, ewidencja środków trwałych),, - objęcie systemem B2B wdrażanym w projekcie przedsiębiorców - 2 szt...
. - w wyniku realizacji inwestycji odbiorcami będą [...] (weryfikacja wskaźnika: oferta E. Sp. z o.o., sprawozdanie z działalności, umowy współpracy, faktury),, - wdrożenie...