Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Bk 169/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

, a skarżąca Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności weryfikacyjnych wymaganych...
te wystawiały 'puste' faktury za wynagrodzenie zależne od ilości litrów paliwa wykazanego na tych fakturach. Z zeznań E. R. - Prezesa F. oraz J. N - jednego z uczestników...

III SA/Wa 2364/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-12

wystawione w 2011 r. przez Skarżącą na rzecz podmiotu S. Sp. z o. o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi' fakturami. Wobec...
dokonanych ustaleń, że Skarżąca działała w obrocie gospodarczym w złej wierze, dokonując obrotu 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, Organ...

III SA/Wa 2365/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-12

, że faktury VAT wystawione w 2012 r. przez Skarżącą na rzecz S. Sp. z o. o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi' fakturami. Wobec...
dokonanych ustaleń, że Skarżąca działała w obrocie gospodarczym w złej wierze, dokonując obrotu 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, Organ...

III SA/Wa 2363/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

wystawione w 2010 r. przez Skarżącą na rzecz podmiotu S. Sp. z o.o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi' fakturami. Wobec dokonanych...
ustaleń, że Skarżąca działała w obrocie gospodarczym w złej wierze, dokonując obrotu 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, Organ...

I SA/Lu 592/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

i okoliczności', gdyż z zeznań E. R. wynika, że podatnik nie kupował żadnych pustych faktur, a wcześniejsze zeznania podyktowane były chęcią wyjścia z aresztu...
wcześniej złożonych zeznań. Zgodnie z tymi zeznaniami współpraca z podatnikiem wyglądała prawidłowo i nie dotyczyła sprzedaży pustych faktur., Dyrektor Izby Administracji...

III SA/Wa 2362/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, że faktury VAT wystawione w 2009 r. przez Skarżącą na rzecz podmiotu S. Sp. z o. o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi...
'puste' faktury. Fakturom tym nie towarzyszyły żadne czynności, odbiorca miał więc także świadomość ich fikcyjnego charakteru. Faktury te zostały przekazane kontrahentowi...

I SA/Wr 1210/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

ten nabył granulat srebra od firmy G - K. M., które nie prowadziło działalności gospodarczej i wystawiało 'puste faktury'., Wiceprezes spółki A. S. wskazała ww. podmioty...
, zmierzające do realizacji pozorowania łańcucha dostaw pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proceder wystawiania 'pustych faktur', w którym uczestniczył. W łańcuchu dostaw...

I SA/Po 43/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-22

organu I instancji przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska, czy wystawione przez B. B. faktury były fakturami 'pustymi...
podmiotu puste faktury były dostarczane przez F(3) sp. z o.o. oraz F(4) E. E. F(2) sp. z o.o. wystawiała zaś puste faktury dotyczące sprzedaży oleju napędowego do F(1) B...

I SA/Lu 393/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

, comiesięcznym wystawianiu tzw. pustych faktur VAT dotyczących fikcyjnych usług budowlanych, informatycznych oraz sprzedaży oprogramowania i sprzętu komputerowego., W związku...
wystawionymi w okresie I - VI 2012 r. przez spółkę firma B w rzeczywistości nie miały miejsca, a spółka ta od 2010 r. zajmowała się wystawianiem tzw. 'pustych faktur...

III SA/Wa 361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

w dniu 6 marca 2018 r. przyznał, że posiadane faktury wystawione m.in. przez J. Sp. z o.o., PHU Z. i T. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G.. Były to puste...
, które służyły jako podkładka pod rzeczywiste dostawy paliwa, które były od R. i J.. Puste faktury z firm PHU Z., T. były dostarczane do niego przez Z. N., natomiast do J. Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   100