Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Sz 451/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-03

r. ustalono, że wystawiał on i wprowadzał do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury', tj. faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skoro...
powinien być rozliczony w deklaracji, a został przez kontrolujących zakwalifikowany jako podatek należny z tzw. 'pustych faktur', który powinien być wykazany...

I SA/Po 481/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

przedmiotowych zobowiązań wskazują takie okoliczności jak: posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami w postaci 'pustych faktur', które nie dokumentowały rzeczywistych...
organu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że faktury wystawione przez A to w rzeczywistości 'puste faktury' stanowiące podstawę do dokonywania...

I SA/Sz 1073/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

sprzedaży były pustymi fakturami albowiem świadczone przez Skarżącego usługi miały faktycznie miejsce., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w wniósł...
zdarzenie gospodarcze (organ nie twierdzi, że były 'puste'), co jednak nie oznacza, że fakt odzwierciedlania przez fakturę rzeczywistych zdarzeń bądź fikcyjnych transakcji...

III SA/Wa 604/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

na znaczne uszczuplenia, co prowadzi do konkluzji, że Skarżąca pełniąc funkcję członka zarządu Spółki, która w rozliczeniach VAT posługiwała się 'pustymi fakturami' miała...
wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 u.p.u.n.). Wystawianie i przyjmowanie tzw. pustych faktur oraz wykorzystywanie ich w rozliczeniach VAT przez dłuższy czas...

III SA/Wa 603/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

, która w rozliczeniach VAT posługiwała się 'pustymi fakturami' miała możliwość przewidzenia wielkości zobowiązań podatkowych z tym związanych. Skarżąca miała też możliwość zorientowania...
z zasadami rachunkowości świadczy, że podatnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 u.p.u.n.). Wystawianie i przyjmowanie tzw. pustych faktur...

III SA/Wa 1829/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

na pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego w 'pustych' fakturach. Można stwierdzić, że ograniczenia te są wpisane w system VAT i wynikają z niego...
VAT z tzw. pustych faktur wynikałoby z zasad ogólnych VAT (por. też A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz VAT, wyd. LEX s. 785). Aby zatem mówić o podatku od towarów...

VIII SA/Wa 6/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

w łańcuchu oszukańczych transakcji i wystawiały puste faktury. W konsekwencji, w składanych do [...] Urzędu Skarbowego w R. deklaracjach VAT-7 za wskazane okresy rozliczeniowe...
wrzesień - listopad 2014 r., kwiecień - czerwiec 2015 r., lipiec - sierpień 2015 r. wynika, że Spółka ta wystawiała faktury częściowo 'puste' lub sprzedaż miała miejsce...

III SA/Po 887/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

tego paliwa od swoich kontrahentów kupował tzw. 'puste faktury', co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. Skarżący nie zgadza się z takim...

III SA/Po 879/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-29

kupował tzw. 'puste faktury', co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. Skarżący nie zgadza się z takim stanowiskiem, twierdząc, że dokonywał...

III SA/Po 889/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

pochodzące z nielegalnych źródeł, natomiast w celu legalizacji tego paliwa od swoich kontrahentów kupował tzw. 'puste faktury', co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych...
1   Następne >   3