Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Łd 876/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-02

, jak słusznie wskazały organy podatkowe, sprowadzała się do wystawiania faktur sprzedaży oleju napędowego i wprowadzania do obrotu gospodarczego tzw. 'pustych' faktur VAT...
w dniu 26 października 2007 r. kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie K. J. ustalono, że nieprawidłowo dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego z dwóch faktur...