Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 2168/09 - Wyrok NSA z 2011-05-06

, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku (por. wyrok...
dowodów, w tym faktury VAT nr [...], potwierdzenia przelewu kwoty 110.000 zł na konto Urzędu Skarbowego, decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w postaci 13 budynków...

I SA/Bk 249/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

, że w niniejszej sprawie po zakończeniu licytacji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w A. wystawił fakturę VAT [...] z [...] grudnia 2017 r., w której wskazał, że podatnik...
jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Następnie w ramach korekty wystawił fakturę VAT [...] z [...] stycznia 2018 r...