Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Kr 94/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U....
handlowych wykazanych przez J. w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2010 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez spółkę J...

I SA/Kr 947/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-27

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U. 'M' R.K. w K...
wykazanych przez J.w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2009 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez Spółkę J.wykazana...

III SA/Wa 3510/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

księgowej wydatki w łącznej kwocie netto 1.280.000 zł udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: 'R.') nie stanowią kosztów...
uzyskania przychodów, gdyż faktury te nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w latach 2007-2008 Skarżący realizował...

I SA/Kr 215/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-30

towary, które zostały udokumentowane fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcami faktur VAT, które nie dokumentowały...
dowody księgowe - w tym przypadku 'puste faktury VAT' wystawione przez H. Sp. z o.o. i FHU M. nie stanowią podstawy do ich ujęcia w prowadzonych przez J.księgach i tym samym...

III SA/Wa 2194/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

na tych fakturach (rodzaj towaru lub usługi, wartość sprzedaży). Z zebranych, przez Dyrektora UKS w L., informacji i dowodów wynikało, że M. U. wystawiając 'puste faktury' w firmie J...
. na rzecz D. sp. z o.o. (I. sp. z o.o.) dokonywał przepuszczenia 'pustych faktur' przez D. sp. z o.o. (I. sp. z o.o.), która to firma przy współudziale M. U. wystawiała...

I SA/Kr 1431/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

transakcji tzw. 'pustymi fakturami'. Wystawcami faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych były następujące firmy:, * F.H.U. M. , [...], NIP...
faktur o łącznej wartości netto 7.930.422,94 zł. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez Spółkę J. wykazana i ujęta na koncie 331 - towary handlowe...

III SA/Wa 563/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

o ustalenia kontroli przeprowadzonej w tej spółce w 2004 r. stwierdzono, że zajmowała się ona głównie wystawianiem tzw. pustych faktur. Nie była natomiast wykonawcą żadnych...
wystawiającej puste faktury, pełniącej rolę tzw. 'słupa' w łańcuszku firm dokonujących fikcyjnych transakcji. Podobną rolę R. W. pełnił także w I. sp. z o.o. oraz w E. sp. z o.o....

II FSK 855/09 - Wyrok NSA z 2010-09-30

przez ten podmiot były 'puste' - także sporna faktura z 1 lipca 2003 r. wystawiona dla skarżącej;, 2. wystawionej przez S. sp. z o.o. za wykonanie analizy możliwości...
był im proceder wystawiania 'pustych' faktur VAT przez I. Sp. z o. o. zarządzaną przez M. J., który także tym świadkom wypłacał prowizje za wystawione przez nich 'puste' faktury...

I SA/Lu 732/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-10

jednak, że spółka R.A. [...] nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej, a jej aktywność sprowadzała się wyłącznie do wystawiania pustych faktur. Tym samym wszystkie...
. zeznał, że w wystawianie pustych faktur były zaangażowane firmy R.A. [...] Sp. z o.o., [...] Sp. z o.o. i [...] Sp. z o.o. Świadek wskazał, że w procederze...

I SA/Wr 1787/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

tzw. 'pustych faktur VAT', pozwalających nabywcom ( w tym A sp. z o.o.) obniżać podatek należny o wartość podatku naliczonego VAT wykazanego w pustych fakturach, zaś w podatku...
do rachunków bankowych firmy A. J. Firmując 'działalność' M. D., świadek wystawiał puste faktury na rzecz wskazanych przez niego podmiotów, za co otrzymywał wynagrodzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   48