Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

III SA/Wa 731/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku...
, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R.B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania...

III SA/Wa 730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

-księgowymi spółki (miał również dostęp do rachunków bankowych Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur...
, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013...

III SA/Wa 732/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość...
, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R. B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania zajmowanych przez niego...

III SA/Wa 564/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

zdarzeń gospodarczych, były to tzw. 'puste' faktury., Dyrektor UKS podniósł, że postanowieniem z [...] stycznia 2014r. ([...]) uzupełniono postawione wcześniej M. U. zarzuty...
FHU 'J.' z I. sp. z o.o., wyjaśnił m.in.: '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów...

III SA/Wa 539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

, że firma P. służyła jedynie do wystawiania pustych faktur. Naczelnik zwrócił uwagę na to, że Skarżący wykorzystywał w działalności gospodarczej 'puste faktury' już od 2010 r...
. Zaakcentował nadto, że w postępowaniu nastąpiła zmiana jednego z dostawców 'pustych faktur'. W 2011 r., 'puste faktury'' wystawiała F., a w 2012 r. zastąpiła ją B...

III SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-30

i R.. sp. z o.o. prawomocnie ustalono, że podmioty te wystawiały jedynie puste faktury., Według Dyrektora UKS odnośnie funkcjonowania P. sp. z o.o. dokonano następujących...
. , R.. służyła jedynie do wystawiania 'pustych' faktur, czyli takich, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i służyły jedynie do tworzenia...

III SA/Wa 1553/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

, były to tzw.,.puste' faktury., Organ I instancji nie kwestionuje faktu istnienia towaru będącego przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Lechosława Podedwornego w ramach...
faktur DIS zwrócił uwagę na to, ze kontrahent wymienionych podmiotów będący jednocześnie formalnym źródłem towaru - A. C. - przyznał, że wystawiał tzw. puste faktury VAT...

III SA/Wa 744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

G. nie realizowali faktycznych dostaw paliwa, a wystawione przez tych dostawców faktury nie potwierdzały rzeczywistego obrotu olejem napędowym, będąc jedynie 'pustymi...
, P. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G., były 'pustymi' fakturami, dostaw oleju napędowego od tych firm nie było, a na rzeczywiste dostawy paliwa...

I SA/Lu 160/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-27

wątpliwości, jednakże ich materialna treść nie odpowiada rzeczywistości, bowiem nie odzwierciedlają one faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami...
paliw w okresie od [...] do [...] r. proceder wystawiania dla wielu podmiotów tzw. 'pustych faktur'. Faktury te wystawiane były na podstawie od kilku do nawet kilkuset...

I SA/Łd 600/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-28

kontrolnych prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółki C i B., R. B. - prezes zarządu...
do wystawiania faktur nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych. Podejrzany zeznał, że rozpoczął wystawianie 'pustych' faktur w roku 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100