Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Ol 222/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-12

. Jej zdaniem w chwili nieuwagi mogło dojść do wykorzystania pieczątki jej firmy i ostemplowania kilku pustych faktur VAT. Pogląd ten został potwierdzony przez Prokuraturę...
(PIT-4) oraz nie dokonywała zakupów i sprzedaży. Osobiście zeznała, że kwestionowane faktury nie potwierdzają żadnej transakcji były to tzw. 'puste faktury', do podpisania...

I SA/Lu 137/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-08

nie odpowiada rzeczywistości. Nie odzwierciedlają one faktycznych zdarzeń gospodarczych nabywania paliwa przez stronę, są zaś tzw. 'pustymi fakturami'., W odniesieniu do faktur...
, za zakup którego wydatki dokumentowane były 'pustymi' fakturami VAT, a w konsekwencji zakwestionowano wysokość kosztów uzyskania przychodów. Na podatniku ciąży...

I SA/Ol 223/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-12

mogło dojść do wykorzystania pieczątki jej firmy i ostemplowania kilku pustych faktur VAT. Pogląd ten został potwierdzony przez Prokuraturę Rejonową A oraz Prokuraturę...
osób wystawiających faktury, wskazującym na wystawienie tzw. 'pustych faktur'. Tylko postępując w taki sposób uchroni się przed zarzutem dowolnej, arbitralnej oceny...

I FSK 860/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

u.p.t.u.) przez niewłaściwe zastosowanie, prowadzące w konsekwencji do uznania przez organ odwoławczy, że podatnik wystawił tzw. 'pustą fakturę' w sytuacji, gdy dokumentowała...
. oraz kwotę podatku VAT do zapłaty w wysokości 44 000 zł., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił, że skarżący wystawił dla A. sp. z o.o. z siedzibą w W. fakturę VAT z 30...