Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SA/Gl 479/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-10

ustalono, że strona posługiwała się pustymi fakturami dokumentującymi niezaistniałe transakcje, a w konsekwencji nierzetelnie prowadziła księgi podatkowe i złożyła...
. 2 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., o czym pełnomocnik był powiadomiony. Posługiwanie się 'pustymi fakturami' wyczerpuje bowiem znamiona...

I SA/Gl 480/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-10

ustalono, że strona posługiwała się pustymi fakturami dokumentującymi niezaistniałe transakcje, a w konsekwencji nierzetelnie prowadziła księgi podatkowe i złożyła...
ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., o czym pełnomocnik był powiadomiony. Posługiwanie się 'pustymi fakturami' wyczerpuje bowiem znamiona przestępstwa skarbowego...

III SA/Wa 1493/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

ten zauważył, iż brak jest podstaw do uznania, że faktury, którymi posłużył się Skarżący były to tzw. 'puste' faktury nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń...
, która to jest istotnym elementem oceny istnienia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w kwestionowanych przez Sąd jak i organy podatkowe fakturach...

III SA/Wa 1496/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

ten zauważył, iż brak jest podstaw do uznania, że faktury, którymi posłużył się Skarżący były to tzw. 'puste' faktury nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...
, która to jest istotnym elementem oceny istnienia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w kwestionowanych przez Sąd jak i organy podatkowe fakturach VAT...

I SA/Kr 1838/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

, bądź w sposób zamierzony), czy też niezawiniony (brak dokumentów źródłowych) dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Istotny...
'puste faktury'., Z powyższych względów Sąd uznał zarzuty skargi za niezasadne i na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Kr 80/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

nienależnego zwrotu jaki powstał w związku z wystawieniem przez 'I' spółkę z o.o. 'pustych' faktur VAT, a nie nieuregulowanego zobowiązania podatkowego firmowanego...
. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. dalej- u.p.t.u.) w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę...

I OSK 426/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

2015 r. złożyła prochy dziecka w pustym grobie murowanym (pierwszy pochówek), za zgodą uprawnionej siostry i opłaceniu zwolnionego grobu niemowlęcego do końca roku 2015...
polegającą na żądaniu zapłaty kwoty 2.614 zł zawartej w fakturze z dnia 16 kwietnia 2015 r. tytułem opłaty cmentarnej. W skardze na zarządzenie skarżąca wskazała...