Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II GSK 152/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

znajdujące się na ostatniej stronie jest puste). Spółka nie zajmuje się ich dystrybucją do poszczególnych klientów;, 2) art. 94a P.f. poprzez jego niewłaściwe...
żadnych danych i informacji o aptece (puste pole na ostatniej stronie gazetki) oraz faktu, iż ulotka [...] - lista z cenami oraz wykazem placówek nie jest wydawana...

II GSK 498/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

lub możliwości wykonywania badań w kryterium jakość (paragony, faktury VAT, wyniki zdjęciowe badań, wyniki badań, oświadczenia oferentów, wykonane umowy itp.) także pod kątem...
badań i to niejako pustej deklaracji oferenta tylko rzeczywistej potencjalnej możliwości wykonania badań oraz w sytuacji złożenia przez oferenta oświadczenia w ankiecie...

II GSK 381/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

wykonania lub możliwości wykonywania badań w zakresie jakości (paragony, faktury VAT, wyniki zdjęciowe badań, wyniki badań, oświadczenia oferentów, wykonane umowy itp...
teraźniejszy jednoznacznie wskazuje na możliwość wykonywania określonej ilości badań i to nie jako pustej deklaracji oferenta, tylko potencjalnej możliwości wykonania badań...